Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

wtorek, 30 września 2014

Środa, 1 października 2014 Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

Wspominamy dziś św. Teresę od Dzieciątka Jezus (1873-1897), zwaną małą św. Tereską. Wstąpiła ona w wieku 15 lat do karmelitanek bosych w Lisieux. Kilka lat temu, w stulecie swej śmierci, została ogłoszona doktorem Kościoła. Jej życie uczy nas pokornej, ufnej drogi dziecka Bożego, które szuka miłości Boga w cierpieniu i radości, w rzeczach tak drobnych i zwyczajnych, jak podniesienie igły z podłogi. Uczestnicząc w Eucharystii, ofiarujmy razem ze św. Tereską każdą chwilę naszego życia Ojcu niebieskiemu. Niech zapłonie w nas ogień Jego miłości.

Małgorzata Durnowska, "Oremus" październik 2002, s. 4

Wtorek, 30 września 2014 Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Nauczanie Kościoła przez wieki ułatwiały przekłady ksiąg Pisma Świętego. Na tym polu szczególnie zasłużył się św. Hieronim (ok. 340-420), który przełożył Biblię na język łaciński. Tzw. Wulgata odegrała kolosalną rolę w dziejach studiów nad Pismem Świętym. Ten doktor Kościoła oprócz naukowej wiedzy i niezwykłej pracowitości odznaczał się zamiłowaniem do ascezy. Jest patronem eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy i studentów. Za jego wstawiennictwem prośmy Ducha Świętego o łaskę przywiązania do słowa Bożego.

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" wrzesień 2008, s. 121

niedziela, 28 września 2014

Poniedziałek, 29 września 2014 Święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

W swojej walce ze złem człowiek pewnie byłby bezsilny, gdyby nie pomoc aniołów. To ich Bóg posyła, by pomagali nam w osiąganiu zbawienia. Pośród tych istot niebieskich szczególne miejsce zajmują trzej archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, których święto Kościół właśnie dziś obchodzi. Nie zapominajmy w naszych modlitwach o tym, by zwracać się o wsparcie ze strony aniołów, mogących przecież bezpośrednio oglądać samego Boga.

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" wrzesień 2008, s. 117

piątek, 26 września 2014

Sobota, 27 września 2014 Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera


Wspominany dziś św. Wincenty a Paulo (1581-1660) przyszedł na świat w ubogiej, wielodzietnej rodzinie. Jego rodzice marzyli, by ich syn w przeciwieństwie do nich wiódł dostatnie życie. Wincenty w wieku 14 lat rozpoczął naukę w szkole franciszkanów, zaś 5 lat później został kapłanem, jednak taki wybór drogi życia podyktowany był w znacznej mierze chęcią zrobienia kariery. Podczas jednej z podróży Wincenty został uprowadzony, a następnie sprzedany jako niewolnik. Kolejne trudne doświadczenia obudziły w nim pragnienie zbliżenia się do Boga poprzez służbę potrzebującym. Odtąd, wraz z przyłączającymi się do niego kapłanami, poświęcił się pracy formacyjnej i misyjnej oraz niesieniu pomocy najuboższym. Po śmierci został wyniesiony na ołtarze i uznany za patrona dzieł miłosierdzia.

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" wrzesień 2008, s. 109

czwartek, 25 września 2014

Czwartek, 25 września 2014 Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

Dzięki Bożej łasce Kościół w Polsce zyskał w osobie bernardyńskiego zakonnika, Władysława z Gielniowa (ok. 1440-1505) wspaniałego kaznodzieję i mistyka. Niezwykle wymagający wobec siebie, oddający się rygorystycznym praktykom pokutnym, Władysław darzył wielką miłością człowieka, szczególnie tego zagubionego przez grzeszność i umęczonego przez choroby. Ponadto był autorem pieśni religijnych i tekstów nabożeństw w języku polskim. Uczmy się od bł. Władysława naśladować Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w codzienności, przeżywanej w zjednoczeniu z Panem.

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" wrzesień 2008, s. 101

poniedziałek, 22 września 2014

Wtorek, 23 września 2014 Wspomnienie św. Pio z Petrelciny

Kościół wspomina dziś osobę jednego z największych mistyków, włoskiego kapucyna - o. Pio z Pietrelciny (1887-1968). Owocem jego głębokiej wiary było duchowe i cielesne zjednoczenie z Chrystusem cierpiącym za ludzkie grzechy. Dlatego Eucharystia zawsze stanowiła centrum kapłańskiej posługi o. Pio. Heroiczność cnót oraz cuda, które dokonały się za jego wstawiennictwem, zostały potwierdzone podczas kanonizacji dokonanej w 2002 roku przez Jana Pawła II.

piątek, 19 września 2014

Sobota, 20 września 2014 Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy


Podczas wizyty apostolskiej w Korei w 1984 roku Jan Paweł II kanonizował męczenników, którzy ponieśli w tym kraju śmierć za wiarę w latach 1839-1867. Byli wśród nich biskupi i księża, jednak większość stanowili ludzie świeccy. W czasie ciężkiej próby nie wyparli się swojego Pana i Mistrza, lecz okazali Mu wierność i miłość aż do przelania krwi. Dziś wraz z Nim radują się chwałą nieba. Bierzmy więc przykład z ich wiary, naśladując heroicznych apostołów.

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" wrzesień 2008, s. 83-84

środa, 17 września 2014

Czwartek, 18 września 2014 Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

Obchodzimy dziś święto św. Stanisława Kostki (1550-1568), patrona Polski oraz dzieci i młodzieży. Stanisław urodził się w bardzo bogatej i wpływowej rodzinie. Już we wczesnej młodości czuł, że jest powołany do życia zakonnego. Nie zważając na sprzeciwy krewnych i szyderstwa rówieśników, oddawał się modlitwie i pokucie. Został wkrótce przyjęty do rodziny jezuickiej. Przeżywszy 18 lat, ten młody czciciel Matki Bożej umarł z różańcem w dłoniach w wigilię święta Wniebowzięcia Maryi Panny. Sława jego świętości szybko obiegła nie tylko Kościół w Polsce, ale i w Europie. Zgodnie ze słowami z dzisiejszego czytania z Księgi Mądrości, "wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele".

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" wrzesień 2008, s. 76

poniedziałek, 15 września 2014

Wtorek, 16 września 2014 Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa


Obietnica Chrystusa, że ten, kto będzie cierpiał prześladowania, a nawet poniesie śmierć z Jego powodu, nie umrze na wieki, dodawała odwagi tym, którzy nie wyparli się swojego Mistrza. Zarówno papież Korneliusz, jak i biskup Cyprian, żyjący w III wieku, nie ugięli się pod naciskiem społecznym i odmówili oddania czci cesarzowi. Ich wierność Bogu w Trójcy Jedynemu była przyczyną poniesienia męczeńskiej śmierci. Jezus, który przywraca życie umarłym, nagrodził ich wierność dając im udział w swojej chwale.

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" wrzesień 2008, s. 68

niedziela, 14 września 2014

Poniedziałek, 15 września 2014 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Dziś, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, kontemplujemy Maryję uczestniczącą w odkupieńczej męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Serce Matki, patrzącej na straszną agonię Syna, przebił miecz bólu. Każdy z nas, borykając się z osobistymi problemami, może zawsze liczyć na Jej macierzyńską opiekę i wstawiennictwo. Wraz z Nią podążajmy za Jezusem ku bramom królestwa Bożego.

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" wrzesień 2008, s. 64-65

sobota, 13 września 2014

Święto Podwyższenia Krzyża świętego


Patrząc na krzyż, chrześcijanie widzą w nim znak nadziei. Jezus Chrystus, który z wysokości krzyża modlił się za swoich oprawców, wskazał nam drogę ku zbawieniu. Bóg uniżył samego siebie, aby przywrócić nam godność dzieci Bożych. Niebo otwarte jest dla tych, którzy nie boją się wziąć krzyża na swe ramiona. Jego zbawienny ciężar jednoczy nas z samym Zbawicielem.


Michał Piotr Gniadek, "Oremus" wrzesień 2008, s. 60