Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

środa, 28 października 2015

Środa, 28 października 2015 Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Św. Szymon, jeden z Dwunastu - w odróżnieniu od Szymona Piotra zwany "Kananejczykiem" lub "gorliwym" - zaniósł Ewangelię do Egiptu i Persji. Natomiast Juda Tadeusz - "syn Jakubowy", jak go określa św. Łukasz Ewangelista - prawdopodobnie głosił Dobrą Nowinę w Mezopotamii, a potem w Persji. Obaj zostali przez Chrystusa powołani spośród zwykłej, szarej codzienności. I obaj tak mocno do Niego przylgnęli, że głosili Go obcym narodom i zaświadczyli o Nim męczeńską śmiercią. Królestwo Boże nie jest dla wyczynowców. Jest dla zwykłych ludzi, którzy z prostotą dziecka ufnie podążają za Tym, który jest większy niż oni sami i który nawet z najgłębszej otchłani cierpienia wyprowadza ostatecznie ku światłu.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 132

czwartek, 22 października 2015

Czwartek, 22 października 2015 Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża


Wspominamy w liturgii Kościoła św. Jana Pawła II, papieża (1920-2005). Jest to zarazem 36. rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której wołał w homilii: "Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. (.) Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Tylko On to wie". To wezwanie na różne sposoby powtarzał przez cały swój pontyfikat, sam będąc otwarty na Chrystusa i na każdego człowieka. Dziś wzywa nas do tego samego: aby nie bać się i być otwartym najpierw na Chrystusa, a następnie Jego mocą na człowieka. otwartość ta stanowi fundament cywilizacji miłości, którą święty Papież głosił i o którą walczył.

O. Stanisław Łucarz SJ, "Oremus" październik 2014, s. 99-100

wtorek, 20 października 2015

Środa, 21 października 2015 Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa

Jakub Strzemię (1340-1409) urodził się prawdopodobnie w Małopolsce, lecz później z rodziną przeniósł się na Ruś. Jako młody człowiek wstąpił do franciszkanów. W zakonie pełnił m.in. obowiązki przełożonego oraz misjonarza - wędrował pieszo przez Ruś, głosząc Ewangelię. Mianowany arcybiskupem Halicza, rozpoczął organizację metropolii i doprowadził do przeniesienia jej stolicy do Lwowa. Był też zaufanym doradcą króla Władysława Jagiełły. We wszystkim, co czynił, cechowała go wielka gorliwość duszpasterska, prostota życia, duch pojednania i troska o to, by Chrystus był znany i kochany. Był pasterzem na miarę słów Chrystusa: "rządcą wiernym i roztropnym", hojnie rozdzielającym dobra otrzymane od Pana.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 90

sobota, 17 października 2015

Sobota, 17 października 2015 Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika


Dzisiejszy patron, św. Ignacy Antiocheński (zm. 107), według legendy miał być tym dzieckiem, które Chrystus postawił przed Apostołami, mówiąc: "Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego". Wiadomo, że był trzecim z kolei (po św. Piotrze i św. Ewodiuszu) biskupem Antiochii (ok. 70-107). Podczas prześladowania chrześcijan, za cesarza Trajana, został skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta. Miał już 80 lat. Odesłano go pod eskortą do Rzymu. Podczas długiej i męczącej podróży napisał kilkanaście listów do gmin chrześcijańskich. Wyraził w nich głęboką wiarę i pokój serca wobec czekającej go męczeńskiej śmierci. Są one ważnym świadectwem wiary pierwotnego Kościoła.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 7

czwartek, 15 października 2015

Piątek, 16 października 2015 Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Św. Jadwiga Śląska wywodziła się z arystokratycznego rodu z Andechs w Bawarii. W bardzo młodym wieku poślubiła księcia wrocławskiego Henryka Brodatego. Stanowili wzorowe małżeństwo i doczekali się kilkorga dzieci. Jadwiga otaczała opieką miejscową ludność, zwłaszcza w czasie klęsk, wspierała ubogich, wyposażała kościoły i klasztory. W swoim życiu boleśnie doświadczyła krzyża - musiała stawić czoło wielu tragediom w swojej rodzinie, przeżyła śmierć prawie wszystkich swoich dzieci oraz ekskomunikę i śmierć męża. Te doświadczenia przyjęła z pokorą i zawierzeniem Bożemu miłosierdziu. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru cysterek w Trzebnicy. Zmarła w 1243 roku, w wieku 60 lat.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 70-71

środa, 14 października 2015

Czwartek, 15 października 2015 Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Św. Teresa od Jezusa (1515-1582) wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego w Avili w wieku 20 lat. Życie zakonne znacznie odbiegało wówczas od ewangelicznego ideału. Teresa przeżywała ciężkie udręki duchowe. Wreszcie, z pomocą roztropnego spowiednika, pojęła, że Bóg ją wzywa do odnowy swego zakonu. We współpracy ze św. Janem od Krzyża przeprowadziła reformę, dzięki której powstały klasztory żyjące według pierwotnej, surowej reguły, przenikniętej duchem modlitwy i ascezy. Reforma dała początek zakonowi karmelitów i karmelitanek bosych. Teresa była mistyczką i wybitną pisarką. Spod jej pióra wyszły dzieła zaliczane do klasyki literatury duchowej, spośród których najbardziej znane to: "Księga życia", "Droga doskonałości", "Twierdza wewnętrzna" i "Księga fundacji".
Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 67

niedziela, 4 października 2015

Poniedziałek, 5 października 2015 Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

Gdy 5 października 1938 roku siostra Faustyna Kowalska zakończyła swe ziemskie życie, nikt nie przypuszczał, że już wkrótce jej imię będzie znane niemal na całym świecie dzięki nabożeństwu do Bożego Miłosierdzia. Nabożeństwo to, związane z wieloma obietnicami, oparte jest na objawieniu prywatnym prostej, pokornej zakonnicy. Miłosierny Jezus gotów jest nieustannie do okazywania nam niezliczonych łask. Możemy o nie prosić za pośrednictwem patronki dzisiejszego dnia. Wraz z nią wysławiajmy Boże Miłosierdzie i dawajmy o nim świadectwo, pełniąc dzieła chrześcijańskiej miłości.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 23-24

czwartek, 1 października 2015

Piątek, 2 października 2015 Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

Dziś spotykamy się z naszymi Aniołami Stróżami z racji ich wspomnienia. Są oni naszymi wiernymi przyjaciółmi, posłanymi przez Boga ku naszej obronie i dla towarzyszenia nam na drodze do wieczności. Tak jak towarzyszyli wielu postaciom biblijnym i wielu świętym, również i nam gotowi są służyć: prowadząc nas, wspierając, broniąc od złego i podpowiadając dobre rozwiązania. Sam Bóg, w czytaniu z Księgi Wyjścia, zachęca nas, byśmy ich słuchali i z nimi współpracowali. Zaprośmy dziś naszych przyjaciół - Aniołów Stróżów - do oddawania wraz z nami chwały Bogu w tej Eucharystii.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 10