Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

piątek, 29 sierpnia 2014

Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela


W dzisiejsze wspomnienie św. Jana Chrzciciela modlimy się w kolekcie, "abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy". Dzisiejszy patron zapłacił śmiercią za swoją odwagę i jednoznaczność. Na co dzień raczej nie stajemy przed wyzwaniami o tak poważnych konsekwencjach. Są za to inne, które wymagają cnoty męstwa: szczera rozmowa z mężem, żoną, dzieckiem, przyjacielem... Wejście w trud, którego chętnie by się uniknęło przez "przeczekanie"... Drobne, niepozorne sytuacje, od których może wiele zależeć, niekiedy nawet czyjeś życie. Módlmy się za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela o męstwo w codzienności, które uchroni nas przed grzechem zaniechania dobra.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 134

czwartek, 28 sierpnia 2014

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

Wspominany dziś św. Augustyn (354-430) po burzliwej młodości - w której był i nieślubny związek z kobietą, i uzależnienie od seksu, i fascynacja gnostycką sektą - przeżył dotknięcie łaski i zmienił swoje życie. Grunt pod jego nawrócenie przygotowały wieloletnie modlitwy matki i własne wytrwałe poszukiwanie prawdy i miłości. Gdy odnalazł Chrystusa, a raczej wreszcie został przez Niego odnaleziony, całą swoją życiową pasję włożył w poznawanie Go i prowadzenie do Niego innych. Został ochrzczony w wieku 33 lat przez św. Ambrożego, a 4 lata później założył wspólnotę, która przekształciła się w swego rodzaju seminarium duchowne; formowało się tu wielu przyszłych biskupów. W 396 roku Augustyn został biskupem Hippony. Zostawił po sobie ogromną spuściznę literacką: traktaty, kazania i listy i inne. Zwalczał herezje, będące bolączką jego czasów. Jest jednym z największych ojców Kościoła na Zachodzie.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 130-131

środa, 27 sierpnia 2014

Wspomnienie św. Moniki


Święta Monika (IV w.) swoją dobrocią i modlitwami wpłynęła na przemianę porywczego usposobienia męża, poganina, i doprowadziła go do przyjęcia chrztu. Po jego śmierci wiele wycierpiała z powodu swego najstarszego syna, Augustyna, który żył w nieślubnym związku z kobietą i miał z nią dziecko, a nadto fascynował się naukami sekty manichejczyków. Jednak jej wytrwała modlitwa odniosła skutek: Pan Bóg "miłosiernie przyjął matczyne łzy św. Moniki i udzielił łaski nawrócenia jej synowi", który stał się jednym z największych świętych Kościoła. Także my nie traćmy nadziei w trudnych sprawach, dotyczących bliskich nam osób. Nie ustawajmy w modlitwie za tych, którzy się pogubili, aby i im została dana łaska poznania Chrystusa i przylgnięcia do Niego.


Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 127

wtorek, 26 sierpnia 2014

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej


W dzisiejszą uroczystość nasze myśli biegną do sanktuarium jasnogórskiego i wizerunku Maryi, obecnego w nim od ponad 600 lat. Od początku swego istnienia sanktuarium słynęło cudami. Podążali do niego pielgrzymi wszystkich stanów - od ludzi prostych aż po kolejnych królów Polski, którzy tutaj szukali światła i umocnienia. Dzisiejsze święto zostało ustanowione przez Piusa X w 1904 roku, dzięki staraniom bł. Honorata Koźmińskiego i o. Euzebiusza Rejmana, ówczesnego przeora klasztoru jasnogórskiego. Gromadząc się dziś na Mszy świętej, dziękujmy Bogu za obecność Maryi w naszych dziejach i Jej opiekę nad nami, której widocznym znakiem jest jasnogórski obraz.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 122

piątek, 22 sierpnia 2014

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

Tydzień temu obchodziliśmy uroczystość wniebowzięcia Maryi, dziś - w oktawę - wspominamy Jej wyniesienie do godności Królowej nieba i ziemi. Wspomnienie to ustanowił papież Pius XII, 11 października 1954 roku, w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. W kolekcie modlimy się dziś, abyśmy "za wstawiennictwem Maryi osiągnęli chwałę przygotowaną dla dzieci Bożych w królestwie niebieskim". Maryja jest prawdziwie Królową, zasiadającą u boku Chrystusa Króla w Jego chwale. Nie zapominajmy, że my - jako przybrane dzieci Boże, będące pod Jej opieką - już teraz jesteśmy książętami i dziedzicami Bożego królestwa.

czwartek, 21 sierpnia 2014

Wspomnienie św. Piusa X, papieża


"Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza". Aby przyjść do swego ludu z łaską odnowy, Pan Bóg posłużył się sto lat temu papieżem Piusem X (Józefem Sarto, 1835-1914). Z pochodzenia był synem wiejskiego listonosza i sprawując w Kościele kolejne ważne urzędy, był zawsze blisko ludzi prostych i ubogich. Troszczył się o potrzeby biednych. Swoim księżom radził: "Proszę was, bracia, mówcie prosto oraz zwyczajnie, żeby i najprostszy człowiek was zrozumiał. Mówcie z dobrego i pobożnego serca, wtedy traficie nie tylko do uszu, ale i do duszy waszych słuchaczy". W trosce o dobre przygotowanie kandydatów do kapłaństwa udoskonalił formację seminaryjną. Jako papież, przeprowadził wiele ważnych reform: duchowieństwa, prawa kanonicznego, muzyki kościelnej, brewiarza; wprowadził również zwyczaj częstej spowiedzi i Komunii świętej. Bardzo kochał dzieci, a pragnąc dać im dostęp do Jezusa, specjalnym dekretem obniżył wiek dzieci przystępujących do I Komunii.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 99

środa, 20 sierpnia 2014

Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła


W kolekcie z dzisiejszego wspomnienia usłyszymy o św. Bernardzie (1090-1153), iż "przejęty gorliwością o Bożą chwałę, płonął jak ogień i oświecał Kościół". Rzeczywiście, był jedną z najwybitniejszych postaci średniowiecza, wielkim mistykiem, kaznodzieją, reformatorem swojego zakonu i doradcą papieży. Do zakonu cystersów wstąpił w 1112 roku, a parę lat później został opatem Clairvaux. Dzięki jego zabiegom cystersi rozprzestrzenili się po całej Europie. W swoich płomiennych naukach szczególnie wiele miejsca poświęcał miłości Bożej oraz poznaniu Chrystusa; miał też głębokie nabożeństwo do Matki Najświętszej. Wiele pisał - pozostawił po sobie traktaty teologiczne, moralne, mistyczne, kazania, listy, utwory i wiersze liturgiczne. Do dziś karmią one dusze chrześcijan - ich fragmenty bywają czytane w modlitwie brewiarzowej, w godzinie czytań.


Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 94-95

piątek, 15 sierpnia 2014

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny


Wszystkie pokolenia błogosławić Cię będą, gdyż wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny (Łk 1, 48-49)

Myśl wyrażoną w pierwszym czytaniu uzupełnia drugie (1 Kor 15, 20-26). Św. Paweł mówiąc o Chrystusie, pierwocinie zmartwychwstałych, dowodzi, że kiedyś wszyscy wierzący będą mieli udział w Jego chwale, jednak według kolejności: "Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa" (tamże 23). A wśród "tych, co należą do Chrystusa", pierwsze miejsce niewątpliwie należy się Matce Bożej, która zawsze należała do Niego, nigdy bowiem nie skalał Jej grzech. Ona jest jedynym stworzeniem, w którym jasność obrazu Bożego nie była nigdy zaciemniona; Ona jest "Niepokalanym poczęciem", nienaruszonym dziełem Trójcy, w którym Ojciec, Syn i Duch Święty zawsze mieli upodobanie, otrzymując pełną odpowiedź na swoją miłość.- O Niepokalana Dziewico, Matko Boga i ludzi! Wierzymy całą mocą w Twoje chwalebne, z duszą i ciałem, wyniesienie do nieba, gdzie jako Królową pozdrawiają Cię wszystkie chóry anielskie i wszystkie zastępy Świętych. Do tych głosów i my się przyłączamy, by wielbić i sławić Boga, który Cię wywyższył ponad wszystkie stworzenia swoje. Chcemy i my przynieść Ci w ofierze dań naszej pobożności i naszej miłości.

czwartek, 14 sierpnia 2014

Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

We wspomnienie św. Maksymiliana Kolbego (1894-1941) Jezus wzywa nas do miłości przebaczającej. Ile razy mamy przebaczać? Ile razy zaniechać odwetu? Zawsze? Nawet w obliczu śmierci? To wymagania ponad nasze siły. A przecież Pan mówi do każdego z nas: "Uczynię cię znakiem" - znakiem miłosierdzia. Dla Niego wszystko jest możliwe. Oddajmy Mu swoją słabość, aby przemienił ją mocą swojej łaski. Aby nauczył nas przebaczać i oddawać swoje życie dla innych - tak jak św. Maksymilian Kolbe. Módlmy się o napełnienie tą gorliwością i miłością, które ożywiały dzisiejszego patrona, abyśmy tak jak on upodobnili się do Chrystusa i wraz z Nim przeszli do nowego życia.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 64-65

poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Wspomnienie św. Klary, dziewicy


Święta Klara (ok. 1194-1253), zafascynowana przykładem i naukami św. Franciszka z Asyżu, umiłowała ubóstwo i zapragnęła poświęcić się Bogu. Jej rodzice, zamożni mieszczanie, choć byli pobożni, to jednak nie od razu zaakceptowali drogę powołania rozeznaną przez córkę. Aby spełnić pragnienie swego serca, musiała uciec nocą z domu. Założyła Zakon Pań Ubogich, dziś zwanych klaryskami. 42 lata spędziła w klasztorze św. Damiana pod Asyżem, gdzie wraz ze współsiostrami wspierała modlitwami i pokutą apostolstwo młodego Zakonu Braci Mniejszych. Już za życia towarzyszyły jej cuda - np. za sprawą jej modlitwy dokonało się rozmnożenie chleba, gdy siostrom brakowało żywności. Innym razem, w Boże Narodzenie, gdy leżała chora w swojej celi, mogła jednocześnie widzieć i słyszeć Pasterkę odprawianą w pobliskim kościele - dlatego w XX wieku została patronką telewizji.


Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 52

sobota, 9 sierpnia 2014

Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy

Edyta Stein (1891-1942), która w zakonie karmelitańskim przybrała imię Teresy Benedykty od Krzyża, była postacią wybitną. Żydówka, kobieta-filozof, najlepsza uczennica Huserla. Jej poszukiwanie Boga zaowocowało przyjęciem chrztu, a później wyborem życia monastycznego. Mówiąc o jej świętości, myślimy przede wszystkim o jej miłości do Oblubieńca - Chrystusa Ukrzyżowanego - a także do narodu, z którego się wywodziła i za który złożyła swoje życie w ofierze. Módlmy się za jej wstawiennictwem, aby ogień miłości Bożej ogarnął nas do końca, tak jak ją, i uczynił nasze życie płodnym i życiodajnym dla innych.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 43

piątek, 8 sierpnia 2014

Wspomnienie św. Dominika, prezbitera

"Cóż da człowiek w zamian za swoją duszę?" Przejęty pragnieniem ratowania dusz, św. Dominik (1170-1221) przemierzał Europę, głosząc Dobrą Nowinę i dając świadectwo ewangelicznego życia w ubóstwie. Dominik pochodził z Kastylii, ze znakomitego rodu Guzmanów. Jego matką była bł. Joanna, a bratem bł. Manes. Początki swego kapłaństwa spędził w szeregach duchowieństwa diecezjalnego. Później, poruszony zagubieniem ludzi ulegających wpływom sekt albigensów i waldensów, zapragnął oddać się całkowicie głoszeniu objawionej prawdy. Założył w tym celu Zakon Kaznodziejski - dominikanów - który przez wieki dał Kościołowi wielu wybitnych teologów i świętych.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 39-40

środa, 6 sierpnia 2014

Święto Przemienienia Pańskiego


Dziś przez wiarę uczestniczymy w doświadczeniu Apostołów, oglądających na górze Tabor chwałę Syna Bożego. Biel szat Chrystusa wyraża Jego Bóstwo, świętość, bezgrzeszność, natomiast obłok symbolizuje tajemnicę Boga, która wymyka się ograniczonemu poznaniu naszego rozumu i zmysłów. Blask chwały Chrystusa ukazuje godność, piękno i świętość, które Bóg złożył w duszach nas wszystkich - Jego synów i córek. Przyjmując coraz głębiej Jego słowo do swego życia i jednocząc się z Nim w Eucharystii, stopniowo pozwalamy, by zajaśniał w nas Jego obraz, który w przyszłym życiu osiągnie swoją pełnię.


Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 27

poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera


Święty Jan Maria Vianney (1786-1859) bez reszty poświęcił się ratowaniu dusz ludzkich z odmętów zła. Pochodził z ubogiej wiejskiej rodziny, miał problemy z nauką i z wielkim trudem doszedł do święceń. Później - wbrew rokowaniom przełożonych - okazał się charyzmatycznym duszpasterzem. Zasłynął zwłaszcza jako spowiednik, mający dar przenikania ludzkich sumień. Tak bardzo ukochał grzeszników, że przyjmował na siebie szatańskie ataki i podstępy skierowane przeciwko nim. Miejscowość Ars, gdzie był proboszczem, początkowo obojętna religijnie, dzięki jego apostolskiej gorliwości, modlitwom i umartwieniom stała się ośrodkiem żywej wiary, do którego przybywali pielgrzymi nawet z odległych zakątków Francji.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 19

piątek, 1 sierpnia 2014

Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

Święty Alfons Liguori (1696-1787) - pochodzący ze szlacheckiego rodu, zamożny i utalentowany - miał wszelkie dane, by odnieść sukces w oczach świata. A jednak porzucił świetnie zapowiadającą się karierę adwokacką, aby oddać się apostolstwu. Pracował wśród młodzieży i ludzi zaniedbanych moralnie, głosił kazania i prowadził misje ludowe, wiele pisał. Około 160 jego prac przełożono na 61 języków! Przez całe swe kapłańskie życie był bez reszty oddany ludziom, którym służył. Będąc biskupem, spieniężył skarby swego pałacu, by zakupić żywność dla głodujących. Ciężka praca i surowa asceza wyczerpały go tak bardzo, że był zmuszony zrzec się kierowania diecezją. Zmarł wśród współbraci założonego przez siebie zgromadzenia - księży redemptorystów - w wieku 91 lat.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 4