Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

niedziela, 23 listopada 2014

Poniedziałek, 24 listopada 2014 Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana, i Towarzyszy

Obchodzimy dziś wspomnienie stu siedemnastu męczenników wietnamskich z lat 1773-1862, kanonizowanych przez Jana Pawła II 18 czerwca 1988 roku. Prawie połowa z nich to ludzie świeccy - w większości Wietnamczycy, ale także Hiszpanie i Francuzi. Andrzej Dung-Lac (1795-1839) urodził się w ubogiej rodzinie na północy Wietnamu. W wieku 12 lat wraz z rodzicami przeniósł się do Hanoi. Tam spotkał katechetę, który się nim zaopiekował i przybliżył mu prawdy wiary chrześcijańskiej. Andrzej został ochrzczony, a później odbył studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie. Wielokrotnie był aresztowany i torturowany, a w końcu zamordowany. Wspominając dziś jego i współtowarzyszy, módlmy się, aby poniesiona przez nich ofiara nadal przynosiła owoce i wyjednała chrześcijanom w Wietnamie pełną swobodę wyznawania wiary.

Hieronim Kaczmarek OP, "Oremus" listopad 2008, s. 104

sobota, 22 listopada 2014

Niedziela, 23 listopada 2014 Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

O Boże, o Królu, o Kapłanie, łączę się z Tobą, uwielbiam Cię... poddaję się Twojemu Bóstwu, Twojemu panowaniu, Twojemu kapłaństwu... Wszyscy Twoi nieprzyjaciele, o mój Królu... zostaną podbici, zwyciężeni, zmuszeni całować ślady Twoich stóp... Tymczasem zasiadasz na swoim tronie, o Królu chwały... pozostajesz w niebie aż do dnia, w którym powrócisz jeszcze raz, aby sądzić żywych i umarłych... Wówczas zstąpisz; lecz powrócisz szybko, aby zająć swoje miejsce ze wszystkimi wybranymi, którzy będą ściśle zjednoczeni z Tobą; i okażesz Bogu to Królestwo: cały lud zbawiony, to znaczy Głowę i członki, a Bóg będzie wszystkim we wszystkich (J. B. Bossuet).

Sobota, 22 listopada 2014 Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy


Święta Cecylia (II/III w.) pochodziła z rodu patrycjuszy rzymskich. W młodym wieku złożyła ślub czystości. Chociaż zmuszono ją do małżeństwa z poganinem, Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz doprowadziła do wiary swego męża i jego brata. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie mieczem. Ciało św. Cecylii odnaleziono w 822 roku w katakumbach i przeniesiono do bazyliki na Zatybrzu. Jest ona patronką muzyki kościelnej, bo, jak mówi legenda, grała na organach wodnych.

Hieronim Kaczmarek OP, "Oremus" listopad 2008, s. 94-95

czwartek, 20 listopada 2014

Piątek, 21 listopada 2014 Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Dzisiejsze wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny jest owocem przekonania starożytnych chrześcijan o tym, że Maryja została jako małe dziecko oddana na służbę do świątyni. Mówiły o tym dzieła apokryficzne, m.in. Protoewangelia Jakuba. Okazją do upamiętnienia świątynnej służby Maryi było poświęcenie kościoła Najświętszej Maryi Panny w Jerozolimie w roku 543. Na Zachodzie święto to było obchodzone od XII wieku. Wyrażamy w nim naszą wdzięczność za wybranie Maryi na Bożą Rodzicielkę i wypełnianie przez Nią woli Ojca. Przez nieustanne życie w wierze, już od dzieciństwa, Maryja stała się w pełni błogosławioną.

Hieronim Kaczmarek OP, "Oremus" listopad 2008, s. 92

środa, 19 listopada 2014

Czwartek, 20 listopada 2014 Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana


Święty Rafał Kalinowski (1835-1907) odbył studia politechniczne w Wilnie i Petersburgu. W 1863 roku wziął udział w Powstaniu Styczniowym. Aresztowany w 1864 roku, został skazany na karę śmierci, którą zamieniono mu na przymusowe prace na Syberii przez 10 lat. Po powrocie, w 1877 roku, wstąpił do Zakonu Karmelitów Bosych. Był przeorem klasztoru w Czernej i Wadowicach, a z jego inicjatywy powstały klasztory karmelitanek bosych w Przemyślu i we Lwowie. Wiele godzin spędzał spowiadając - nazywano go "męczennikiem konfesjonału". Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem i przywracania spokoju sumienia ludziom dręczonym przez lęk i niepewność.

Hieronim Kaczmarek OP, "Oremus" listopad 2008, s. 88

Środa, 19 listopada 2014 Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy


Błogosławiona Salomea (1212-1268), córka księcia Leszka Białego i księżnej Grzymisławy, w wieku 13 lat poślubiła węgierskiego księcia Kolomana. Młodzi małżonkowie złożyli ślub czystości. Po śmierci męża w 1241 Salomea roku wróciła do Polski. Sprowadziła z Pragi do Polski zakon sióstr klarysek i z pomocą swego brata, księcia Bolesława Wstydliwego, założyła w Zawichoście koło Sandomierza, założyła ich pierwszy klasztor. Wstąpiła do niego w roku 1245. wkrótce Bolesław ufundował pod Krakowem (niedaleko Skały) następny klasztor, do którego siostry przeprowadziły się ze względu na zagrożenie najazdami tatarskimi. Bł. Salomea w piękny sposób łączyła pragnienie poświęcenia się Bogu z obowiązkami wynikającymi z przynależności do rodziny książęcej.

Hieronim Kaczmarek OP, "Oremus" listopad 2008, s. 84

poniedziałek, 17 listopada 2014

Wtorek, 18 listopada 2014 Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914) była prostą dziewczyną, dobrą i rozmodloną. Jej śmierć nastąpiła niespodziewanie. 18 listopada 1914 roku do jej rodzinnego domu wtargnął rosyjski żołnierz, który sterroryzował ojca Karoliny, a ją wyprowadził w stronę lasu. Ciało Karoliny znalazł jeden z mieszkańców wsi dopiero 4 grudnia. Liczne rany świadczyły wyraźnie o walce Karoliny w obronie czystości. Czystość serca jest owocem bliskości z Jezusem i umierania dla grzechu. Świadectwo bł. Karoliny mówi, że z miłości do Jezusa czyste serce gotowe jest nawet ponieść śmierć.

Hieronim Kaczmarek OP, "Oremus" listopad 2008, s. 80

niedziela, 16 listopada 2014

Poniedziałek, 17 listopada 2014 Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej


W dzisiejszej liturgii słowa pojawia się temat drogi: droga grzeszników i droga sprawiedliwych... Droga nie jest miejscem odpoczynku - służy do chodzenia. Ma nas zaprowadzić do celu, do domu. Naszym przewodnikiem na niej jest Jezus i to On uzdalnia nas do wędrowania i prowadzi we właściwym kierunku. Niewidomy żebrak u bram Jerycha, wyznając wiarę w Jezusa, został uzdrowiony i poszedł za Nim. Także dzisiejsza patronka, św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), podążyła za Jezusem. Najpierw w małżeństwie, a później przez dobrowolne ubóstwo oraz troskę o chorych i ubogich. Pomagała tym, którzy sami nie mogli iść dalej.

Hieronim Kaczmarek OP, "Oremus" listopad 2008, s. 76

środa, 12 listopada 2014

Czwartek, 13 listopada 2014 Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

W tradycji Kościoła wyróżniano trzy rodzaje męczeństwa, które symbolicznie wiązano z kolorami. Męczeństwo czerwone było związane z przelaniem krwi. Białe - to ofiara mnichów i dziewic. Zielone oznaczało apostołów, którzy opuszczali swoją ziemię rodzinną, by jako obcy głosić Chrystusa. Pięciu Braci Męczenników - Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn - którzy w 1003 roku na naszych ziemiach oddali swe życie za Chrystusa, łączyło w sobie te trzy rodzaje męczeństwa: przelali swoją krew, byli mnichami, a dwóch z nich pochodziło z dalekiej Italii.

Hieronim Kaczmarek OP, "Oremus" listopad 2008, s. 61

wtorek, 11 listopada 2014

Środa, 12 listopada 2014 Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

Święty biskup Jozafat Kuncewicz (1580-1623) wiódł życie niezwykle skromne i surowe. Jednoizbowe mieszkanie dzielił z bezdomnym. Swoją działalność duszpasterską prowadził w duchu Unii Brzeskiej, która była próbą zjednoczenia Kościoła zachodniego i wschodniego. Jego działania budziły niezadowolenie przeciwników unii z Kościołem rzymskim. Właśnie dlatego, że pragnął jedności Kościoła, został w bestialski sposób zamordowany. Jego beatyfikacja miała miejsce w roku 1643, a kanonizacja w 1867. Dziś jest patronem diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej, zakonu bazylianów, Rusi, Litwy i Wilna.

poniedziałek, 10 listopada 2014

Wtorek, 11 listopada 2014 Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa


Święty Marcin z Tours (316-397) jako młody żołnierz spotkał zimą półnagiego żebraka. Oddał mu połowę swojej żołnierskiej opończy. W nocy po tym zdarzeniu zobaczył we śnie Chrystusa odzianego w jego płaszcz, mówiącego do aniołów: "Patrzcie, jak mnie Marcin, katechumen, przyodział". Św. Marcin dzieląc się swoim płaszczem pokazał, że sztuka służby bierze początek od "wsłuchania się" w potrzebę drugiego człowieka. Potem zostaje już tylko czyn, który jest tego następstwem.


Hieronim Kaczmarek OP, "Oremus" listopad 2008, s. 54

niedziela, 9 listopada 2014

Poniedziałek, 10 listopada 2014 Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła


Święty papież Leon Wielki (ok. 400-461) bronił wiary. Zwalczał herezję Pelagiusza, który głosił, że Chrystus wcale nie przyniósł odkupienia z grzechów. Odrzucał też naukę Nestoriusza, który twierdził, że w Jezusie mieszkały dwie osoby. Dzięki jego interwencji Kościół lepiej zrozumiał, że Jezus stanowi jedną Osobę o dwóch naturach - boskiej i ludzkiej. Św. Leon stawał też w obronie mieszkańców Italii i Rzymu. W 452 roku nakłonił Hunów do odwrotu, a w trzy lata później wyjednał u wodza Wandalów rezygnację z planów spalenia Rzymu.


Hieronim Kaczmarek OP, "Oremus" listopad 2008, s. 51

sobota, 8 listopada 2014

Niedziela, 9 listopada 2014 Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Obchodzimy rocznicę poświęcenia pierwszej chrześcijańskiej świątyni. Wydarzenie to miało miejsce w Rzymie, 9 listopada 324 roku. Dzisiejsze święto jest okazją do przypomnienia sobie o tym, że również każdy z nas jest Bożą świątynią. We chrzcie otrzymujemy dar przebywania w nas Trójcy Świętej. Jest to obecność realna, a nie tylko symboliczna. To dar największy z możliwych i wyraz naszej ludzkiej godności.

Hieronim Kaczmarek OP, "Oremus" listopad 2008, s. 46

poniedziałek, 3 listopada 2014

Święty Karol Boromeusz (1538-1584) z wielką pasją i gorliwością wprowadzał w życie naukę Soboru Trydenckiego. Nie tylko pełnił ważne funkcje w Kościele - jako arcybiskup Mediolanu i kardynał - ale przede wszystkim był świadkiem Ewangelii. Zwoływał synody, przeprowadzał wizytacje. Energia i radykalizm jego działań apostolskich przyniosły wiele dobrych owoców, ale też przysporzyły mu wrogów. Przez słowo dzisiejszej Ewangelii Bóg także nas wzywa do zaangażowania się w budowanie Jego królestwa. Odpowiedzmy na jego zaproszenie bez zwłoki i wymawiania się, z gorliwością serca - jak dzisiejszy patron.

Hieronim Kaczmarek OP, "Oremus" listopad 2008, s. 26