Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

piątek, 31 maja 2013

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Nie znamy pełnej historii niezwykłych wydarzeń z życia Maryi i Elżbiety, ale mamy dostęp do pewnej wizji teologicznej i rozumienia roli Maryi przez pierwszych uczniów. Najważniejsze to uwierzyć Słowu. Maryja jest uczennicą Słowa, Słowo staje się w Niej Ciałem. Maryja jest świadkiem tego, że Jezus jest wypełnieniem wszelkiego ludzkiego oczekiwania i tęsknoty. Ona objawia nam cel Bożego działania: "Głodnych nasycił dobrami...".

Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007, s. 224

czwartek, 30 maja 2013

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

Bóg daje się spożywać! Nie ma już ludzkiego głodu ani pragnienia, którego nie byłby w stanie zaspokoić. W odpowiedzi na nasze niezliczone potrzeby materialne, psychiczne i duchowe, Bóg przez swego Syna mówi do nas: bierzcie i jedzcie! Spożywajcie moją miłość, nasyćcie się moim życiem. W każdej Eucharystii - sakramencie miłości - karmi nas Ciałem i Krwią Chrystusa, abyśmy nie musieli szukać pokarmu życia w jego namiastkach, lecz nasycili się Nim samym.

Wojciech Skóra MIC, "Oremus" czerwiec 2007, s. 30

środa, 29 maja 2013

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

Urszula Ledóchowska, urszulanka o niezwykłych zdolnościach wychowawczych, pracowała najpierw w Krakowie, a potem na terenie Rosji. Naśladowała Jezusa szczególnie przez wrażliwość na potrzebujących i dobroć, która zjednywała jej wdzięczność wielu ludzi. Dla podtrzymania działalności wychowawczej i służby ludziom cierpiącym materialną i duchową biedę założyła nowe zgromadzenie - urszulanek Serca Jezusa Konającego. Jego duchowość może być bliska każdemu z nas - prostota, uśmiech, pogoda ducha pośród codzienności mogą być świadectwem chrześcijańskiej radości i pociągać zagubionych i poszukujących.

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 130

wtorek, 28 maja 2013

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

Co mamy z tego, że przychodzimy do kościoła, staramy się żyć po chrześcijańsku? "Pan (.) siedemkroć więcej odda tobie" - mówi Księga Syracydesa. "Stokroć więcej" - poprawia Ewangelia. Bóg w swojej hojności przelicytowuje sam siebie. U Niego żaden nasz trud ani żaden dar nie pójdą w zapomnienie. Prośmy Go dziś o coraz większą czystość naszych intencji, aby nasze modlitwy i ofiary - złączone z jedyną ofiarą Jezusa, która uobecni się dla nas w tej Eucharystii - przyniosły chwałę Bogu, a nam umocnienie wiary i pokój serca.

Mira Majdan, "Oremus" maj 2013, s. 138

niedziela, 26 maja 2013

Niedziela Trójcy Przenajświętszej

Ewangelia dzisiejsza (J 16, 12-15) rzuca nowe światło na rolę Ducha Świętego i na całą tajemnicę Trójcy. W przemówieniu podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus obiecując Ducha Świętego powiedział: "Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy" (tamże 13). Jezus także jest prawdą (J 14, 6) i nauczył swoich całej prawdy, jaką usłyszał od Ojca - "wszystko, co usłyszałem od Ojca mego, oznajmiłem wam" (J 15, 15); dlatego Duch Święty nie uczy rzeczy, które by nie były zawarte w posłannictwie Chrystusa, lecz raczej- pozwala wniknąć w ich głębokie znaczenie, daje dokładne zrozumienie, ukazując prawdę do głębi. Jest tylko jeden Bóg, dlatego jedna jest prawda; Ojciec posiada ją całą i całą przekazuje Synowi: "Wszystko, co ma Ojciec, jest moje", oświadcza Jezus dodając: "Duch Święty z mojego bierze i wam objawia" (J 16, 15). W ten sposób Jezus stwierdza jedność natury i różnicę trzech Osób Boskich. Nie tylko prawda, -lecz wszystko jest wspólne między Nimi; posiadają One jedną naturę boską. Ojciec posiada ją jako początek, Syn - jako zrodzony przez Ojca, Duch Święty - jako pochodzący od Ojca i Syna. Ojciec jednak nie jest większy niż Syn ani Syn większy niż Duch Święty. Istnieje w nich doskonała wspólnota życia, prawdy, miłości. Syn Boży przyszedł na ziemię właśnie po to, aby doprowadzić człowieka do tej najwyższej wspólnoty, czyniąc Go zdolnym, przez wiarę i miłość, żyć w towarzystwie Trójcy Przenajśw. zamieszkującej Jego duszę.

piątek, 24 maja 2013

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki wiernych

Już w IV wieku św. Efrem pisał, że "Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych". Zaś dzisiejsze wspomnienie - Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych - ustanowił papież Pius VII na pamiątkę dnia, kiedy uwolniony z niewoli, mógł powrócić do Rzymu. Z dziecięcą ufnością zwracamy się do naszej Matki, pewni, że Jej modlitwa zawsze ustrzeże nas od zła.

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 113

poniedziałek, 20 maja 2013

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

Maryja jest Matką Kościoła, ponieważ źródłem Jej macierzyństwa jest sam Bóg. Bóg jest Ojcem, ale jest też Matką. Zapominamy o tej prawdzie i zamykamy Boga w jednym męskim wyobrażeniu. To tak jakbyśmy mówiąc o człowieczeństwie, chcieli mówić tylko o mężczyznach. Wrażliwość Maryi w Kanie jest wrażliwością samego Boga; Jej obecność przy krzyżu Syna jest obecnością samego Boga. Powinniśmy odkrywać tę prawdziwą, Boską miłość, aby zmienić nasz stosunek do kobiet i mężczyzn, aby odnaleźć naszą nową i głębszą tożsamość.

Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007, s. 211

niedziela, 19 maja 2013

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Wszyscy zrozumieli przesłanie Apostołów, obcy i przybysze, ponieważ przemówili oni ludzkim językiem, budząc tęsknotę ukrytą w sercu człowieka. Nie potrzeba więcej, jak tylko odkryć, że Bóg kocha, i odpowiedzieć na tę miłość. Cud, który się dokonał w dniu zesłania Ducha Świętego, polegał na tym, że każdy usłyszał w swoim sercu głos samego Boga. W tym Głosie ma źródło tajemnica jedności. Upragniony przez wszystkich pokój będzie możliwy, gdy odwołamy się do naszego serca i przemówimy do siebie ludzkim językiem.


Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007, s. 205-206


Przyjdź, Duchu Święty!

O Duchu Święty, źródło pokoju i światłości, przyjdź mnie oświecić.
Jestem głodna – przyjdź mnie nakarmić.
Jestem spragniona – przyjdź mnie orzeźwić.
Jestem ślepa – pozwól abym przejrzała.
Jestem słaba – przyjdź mnie umocnić.
Jestem biedna – przyjdź mnie ubogacić.
Jestem nieoświecona – przyjdź i daj mi poznać Jezusa.
Przyjdź, mój Pocieszycielu! Przyjdź, moja radości! Przyjdź, moja światłości! Przyjdź, moja mocy! Przyjdź, Dawco pokoju! Duchu Święty, powierzam się Tobie.

Modlitwa bł. s. Mariam – „Małej Arabki

czwartek, 16 maja 2013

Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika

Św. Andrzej Bobola (1591-1657) był jezuitą, przełożonym w licznych domach, dyrektorem kolegium, i wreszcie kaznodzieją ludowym na Polesiu (Białoruś), gdzie pracował wśród ludności katolickiej i prawosławnej. Splot okoliczności: sytuacji politycznej, uprzedzeń antypolskich i antykatolickich, doprowadził do jego męczeńskiej śmierci w Janowie. Został kanonizowany w 1938 roku. Jego śmierć pozostaje dla nas bolesnym wołaniem o jedność Kościoła. Warto dziś zadać sobie pytanie, jak tę jedność rozumiemy i czy naprawdę nam na niej zależy? Będzie ona możliwa tylko wtedy, gdy wrócimy do Chrystusa, gdy nasze życie będzie świadectwem szukania Jego samego i życia Jego nauką. To jest największa przeszkoda na drodze do jedności: nie teologia, nie pamięć historyczna, nie stereotypy i uprzedzenia, ale nasza niewierność Ewangelii.

Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007, s. 157

wtorek, 14 maja 2013

Święto św. Macieja Apostoła


Apostołowie, wybierając św. Macieja do swego grona, posłużyli się losami. Kiedy indziej wybiera się demokratycznie albo przez nominację. Nie sposób jest istotny, ale to, by dać szansę Duchowi Świętemu. Kluczem dla Ducha Świętego jest wzajemna miłość - zachowanie nauki Chrystusa. Tam gdzie neguje się miłość, poniża godność, manipuluje człowiekiem, tam można mieć poważne wątpliwości, czy działa Duch Święty. Przestrzeń dla Ducha jest tam, gdzie obecna jest gotowość oddania życia, czyli zanegowania siebie dla drugiego człowieka. Maciej został wybrany przez Ducha, aby dać świadectwo tej miłości.

Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007, s. 149

poniedziałek, 13 maja 2013

Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

W Fatimie objawiła się dzieciom Matka Najświętsza. Wzywając do modlitwy, pokuty i nawrócenia, powiedziała też: "Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego". Przyjmując z prostotą orędzie fatimskie, zachowujemy ufność w obliczu przeciwności i cierpień. Wierzymy zapewnieniu Maryi, która obiecała, że "na koniec Jej Niepokalane Serce zatriumfuje".

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 69

niedziela, 12 maja 2013

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Wniebowstąpienie oznacza nową obecność Jezusa, a nie Jego odejście. Nie wpatrujmy się w niebo. On jest tutaj, tam gdzie Go głosimy, gdzie pochylamy się nad ludzką biedą i cierpieniem. On utożsamia się z tymi, którzy są głodni i płaczą, którzy są odrzuceni i prześladowani, wykorzystywani i bici. Na Jego obecność w nich otwiera nas Duch Święty. By ją przyjąć, potrzebujemy dojrzałości wiary, zdobywanej przez podejmowanie samodzielnych wyborów między egoizmem a poświęceniem, braniem a dawaniem, przemocą a łagodnością, kłamstwem a prawdą.

Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007, s. 171

środa, 8 maja 2013

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika

Z podziwem dla świętości i nadzieją dla siebie patrzymy na zwycięstwo, jakie odniósł Bóg w biskupie Stanisławie (1030-1079). Żadne utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo ani jakiekolwiek inne zło nie musi nas pokonać. Dopóki tylko należymy do owczarni Chrystusa, nic nas od Niego nie oderwie. A z życia, które jest darem dla Boga i dla braci, nawet po śmierci płynie dobro dla Kościoła i narodu.

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 38

sobota, 4 maja 2013

Wspomnienie św. Floriana, męczennika

Niewiele wiemy o św. Florianie. Żył w III wieku, był rzymskim żołnierzem. Zapisał się w pamięci Kościoła przede wszystkim jako żołnierz Chrystusa, który nie kłaniał się bożkom, lecz pozostał wierny swemu Panu, aż do męczeńskiej śmierci. Wierność Bogu i sobie, do końca - oto na czym polega prawdziwe męstwo, odwaga i honor.
Marek Rojszyk OP, "Oremus" kwiecień/maj 2006, s. 74-75

piątek, 3 maja 2013

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Patronki Polski


Maryja wyniesiona, Maryja Królowa - to Ta, która ukazuje swojego Syna, Ta, która skrywa się za Słowem, Ta, która to Słowo nieustannie kontempluje, Ta, która jest przy cierpiącym. Niekiedy fałszujemy obraz Maryi, Królowej, kiedy przestawiamy Ją, myślimy i nauczamy o Niej wedle wzoru królowania zaczerpniętego z tradycji narodowej, monarchicznej, czysto ziemskiej. Ona, jak i Jej Syn nie ustanawiali porządku doczesnego i nie kierowali się tym stylem myślenia. Królestwo Boże nie jest z tego świata.

Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007, s. 104-105

czwartek, 2 maja 2013

Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

Św. Atanazy (295-373) pochodził z Aleksandrii. Młodość spędził na pustynnym odosobnieniu, gdzie jego mistrzem był św. Antoni Pustelnik. Uczestniczył w Soborze Nicejskim i czynnie sprzeciwiał się herezji ariańskiej. Jako biskup Aleksandrii, nadal nieugięcie bronił prawd wiary, przez co był wielokrotnie wydalany ze swojej diecezji. W sumie spędził kilkanaście lat na wygnaniu. Bronił współistotności Słowa Bożego - Logosu z Bogiem Ojcem i boskości Ducha Świętego. W swoich pismach pozostawił podwaliny teologiczne życia pustelniczego.

Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007, s. 101

środa, 1 maja 2013

Wspomnienie dowolne św. Józefa, rzemieślnika

Św. Józef zajmował się szeroko pojętym rzemiosłem, być może parał się pracą w drewnie, w kamieniu, w metalu, być może dokonywał drobnych napraw. W ówczesnej kulturze na Józefie spoczywał obowiązek zapewnienia bytu rodzinie. Praca według Pisma Świętego jest zadaniem człowieka, a nie jego przekleństwem. Jan Paweł II w swojej encyklice "Laborem exercens" podkreśla humanizujący wymiar pracy, przez którą człowiek staje się bardziej człowiekiem.

Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007, s. 97