Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

czwartek, 31 lipca 2014

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli


Św. Ignacy Loyola, rycerz oddający się marnościom tego świata, pod wpływem łaski Bożej został powołany do walki dla Boga pod sztandarem krzyża. Przez św. Ignacego Bóg powołał w Kościele Towarzystwo Jezusowe, jezuitów, aby "rzucili ogień na ziemię". Jeśli jako chrześcijanie chcemy szerzyć większą chwałę Bożą, nie możemy ulec złudnej potędze Złego. Naszą mocą jest wiara w Jezusa, na którego imię zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych.

o. Marek Blaza SJ, "Oremus" lipiec 2002, s. 115-116

sobota, 26 lipca 2014

Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny


Spotkanie z Bogiem i Jego dzieło zbawienia nie dokonuje się w jakichś nadzwyczajnych warunkach, ale pośród zwykłej codzienności. Joachim i Anna otrzymali błogosławieństwo od Pana - z ich miłości narodziła się Niepokalana Dziewica, Matka Syna Bożego. Od nich Maryja uczyła się dobroci, czułości i opieki, jakimi później otaczała Jezusa. Dziś, w dniu wspomnienia rodziców Maryi, dziękujmy Bogu za to, że w codziennych okolicznościach czyni nas narzędziami swego planu zbawienia.

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" lipiec 2006, s. 108

piątek, 25 lipca 2014

Święto św. Jakuba Apostoła


"Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, nie z nas." Ewangelie nie ukrywają słabości uczniów Jezusa, ich przyziemnych dążeń. Jezus wybrał sobie na Apostołów ludzi niedoskonałych. Dzisiejszy patron, św. Jakub, nie jest wyjątkiem. Ale skarb, który w sobie nosił - skarb Ducha Świętego, mądrości Bożego słowa - powoli go przemieniał, coraz bardziej upodabniając do Chrystusa-Sługi i przelania za Niego krwi. Gliniane naczynie zostało rozbite, ukazując to, co najcenniejsze. Dziękujmy dziś Bogu, że i nas - pomimo naszej słabości - napełnia łaską i czyni swoimi apostołami.

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" lipiec 2006, s. 104

czwartek, 24 lipca 2014

Wspomnienie św. Kingi, dziewicy

Czy dla współczesnych ludzi postać św. Kingi (1234-1292), księżnej, która za zgodą swego męża Bolesława postanowiła zachować dziewictwo w małżeństwie, a po jego śmierci wstąpiła do klarysek - surowego zakonu żeńskiego - może być znakiem, wzorem do naśladowania? Tak. Bo jest ona świadkiem tego, że Bóg jest wierny człowiekowi i chce się nim posługiwać, że szanuje jego wybory, uświęca jego pragnienia oraz umacnia swoją łaską to, co w człowieku słabe i kruche.

Anna Nowak, Gabriela Świrska, Halina Świrska, "Oremus" lipiec 2008, s. 99

środa, 23 lipca 2014

Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy


Od najmłodszych lat życie św. Brygidy było przepełnione pragnieniem trwania w Chrystusie - winnym krzewie i przynoszenia obfitych owoców. Gdy wydano ją za mąż za chrześcijanina Ulfa Gotmarssona, z którym przeżyła 28 lat i miała ośmioro dzieci, starała się być najlepszą żoną i matką. Potrafiła łączyć miłość małżeńską z głęboką modlitwą, studium Pisma Świętego, umartwieniami i dziełami miłosierdzia. Po śmierci męża założyła zakon Najświętszego Zbawiciela, którego pierwszą opatką została jej córka, św. Katarzyna Szwedzka. Brygida przejmowała się sprawami państwa, a troskę o jedność Kościoła wyraziła wzywając papieża, aby powrócił z Awinionu do Rzymu. Pielgrzymowała do wielu świętych miejsc. W wieku 70 lat udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Wkrótce, 23 lipca 1373 r. zmarła; a już 18 lat później została kanonizowana. 1 października 1999 r. Jan Paweł II ogłosił ją współpatronką Europy.

Anna Nowak, Gabriela Świrska, Halina Świrska, "Oremus" lipiec 2008, s. 95

wtorek, 22 lipca 2014

Wspomnienie św. Marii Magdaleny

Przykład Marii Magdaleny, utożsamianej przez wielu z niewiastą, która wcześniej prowadziła życie grzeszne, pokazuje, że bardzo często nawet nasz grzech jest jakimś rozpaczliwym wyrazem pragnienia szczęścia i miłości - tęsknoty, która drzemie w każdym człowieku. Spotkanie z Chrystusem - z Miłością, która dotyka i leczy nasze najboleśniejsze rany - odmienia wszystko. Nowe życie staje się poszukiwaniem Ukochanego: żyjemy już nie dla siebie, ale dla Tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał.

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" lipiec 2006, s. 91-92

środa, 16 lipca 2014

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel

Maryja w konkretnym czasie i miejscu dała Bogu osobistą odpowiedź na Jego wezwanie. Także my odpowiadamy Bogu na Jego słowo w konkretnym tu i teraz. Każdy z nas ma swoją Górę Karmel, miejsce, gdzie Bóg się nam objawia, mówi do nas i przyjmuje nasze prośby. Patrząc na Matkę Bożą, na Jej życie, możemy od Niej uczyć się bezbrzeżnego zaufania Bogu, który zawsze będąc nieskończenie większy i lepszy niż nasze wyobrażenia o Nim, nieustannie gotów jest udzielać nam swego miłosierdzia.

Małgorzata Konarska, "Oremus" lipiec 2004, s. 68

wtorek, 15 lipca 2014

Wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

Dostrzec Boże działanie i nawrócić się... Być może dlatego jest to dla nas takie trudne, ponieważ inaczej wyobrażamy sobie Bożą interwencję w nasze życie. Niekiedy Bóg przemienia naszą egzystencję, stawiając obok nas konkretnych ludzi. Dla franciszkanów takim Bożym znakiem był św. Bonawentura (XIII w.), dzisiejszy patron. Wstąpił do zakonu gdy miał 25 lat; a już w wieku 39 został wybrany przełożonym generalnym. Dla młodego, przeżywającego trudny czas zakonu było to wydarzenie opatrznościowe. Bonawentura umiał pogodzić zwolenników zachowania pierwotnej reguły św. Franciszka i tych, którzy opowiadali się za jej złagodzeniem, a także chronić zakon przed zagrożeniami zewnętrznymi. Bóg posłużył się nim w doprowadzeniu zakonu franciszkanów do trwałego rozwoju.

Anna Nowak, Gabriela Świrska, Halina Świrska, "Oremus" lipiec 2008, s. 63-64

sobota, 12 lipca 2014

Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

"Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel". Powołanie człowieka zawsze pozostaje dla niego tajemnicą, tym bardziej jeśli przeniknięte jest pokornym pragnieniem naśladowania Chrystusa. Bóg przyjmuje ludzki zapał, gorliwość i dyspozycyjność, o czym świadczy życie i śmierć św. Brunona. Już jako biskup prowadził ożywioną działalność misyjną, m.in. na Węgrzech, w Kijowie, także w Polsce; starał się również dotrzeć do Szwecji. Na początku 1009 roku wraz grupą misjonarzy wyruszył głosić Ewangelię Prusom i Jadźwingom. Podczas wyprawy poniósł śmierć męczeńską, upodabniając się do swego Mistrza.

Anna Nowak, Gabriela Świrska, Halina Świrska, "Oremus" lipiec 2008, s. 50

piątek, 11 lipca 2014

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Św. Benedykt (480-547) opuścił wszystko, by iść za Jezusem. Wkrótce w ślad za nim wyruszyli inni, aby wspólnie poszukiwać Tego, który jest Mądrością, zakosztować Jego dobroci i wywyższać Jego imię. W ten sposób odpowiedź dana Bogu przez jednego człowieka dała początek zakonowi benedyktynów, który stał się dla świata czytelnym znakiem Bożej obecności i miłości. Nie ma innego sposobu przemiany świata niż własne nawrócenie.

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" lipiec 2006, s. 48

wtorek, 8 lipca 2014

Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera


Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Chrystusa litującego się nad tłumami ludzi, wyrzucającego złe duchy, głoszącego Dobrą Nowinę, uzdrawiającego z chorób i słabości. Tę troskę Chrystusa o idących za Nim wyrażał całym swym życiem dzisiejszy patron, św. Jan z Dukli. W młodości udał się do pustelni, aby przez modlitwę i samotność wyrobić sobie właściwe spojrzenie na rzeczywistość tego świata oraz uwrażliwić się na sprawy Boże. Na starość, mimo utraty wzroku oraz bezwładu nóg, z wielkim oddaniem pełnił posługę kapłańską. Znany jest przede wszystkim z tego, że z miłością i cierpliwością sprawował sakrament pojednania.

Anna Nowak, Gabriela Świrska, Halina Świrska, "Oremus" lipiec 2008, s. 35

czwartek, 3 lipca 2014

Święto św. Tomasza Apostoła

To właśnie oznacza nawrócenie: z obcych stajemy się domownikami Boga. Jako jeden Kościół, stanowimy wspólnotę braci i sióstr - dziedziców Apostołów i Proroków. Apostoł Tomasz prowadzi nas dzisiaj od zwątpienia i niepewności do wyznania wiary w Zmartwychwstałego. Jeśli z wiarą rozpoznamy naszego Pana i Boga w Tym, który przychodzi w swoim słowie oraz w swoim Ciele i Krwi, z miłości dla Niego będziemy gotowi odmieniać nasze życie.

ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" lipiec 2006, s. 14-15