Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

środa, 30 września 2015

Czwartek, 1 października 2015 Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), karmelitanka z klasztoru w Lisieux, we Francji, odkryła własną drogę do świętości, którą nazwała "małą drogą". Poddała się całkowicie prowadzeniu Boga, w pełnym zaufaniu i gotowości współpracy z Nim. Pogodnie znosząc swoje słabości fizyczne, opanowując trudne i bolesne uczucia, wszystko oddawała Bogu wraz z modlitwami za bliskich, za współsiostry i za misje, których jest patronką. Jej autobiografia, "Dzieje duszy", dowodzi bardzo współczesnego rozumienia uprzedzającej Bożej miłości i miłosierdzia. Św. Teresa została kanonizowana w 1925 roku, a w 1997 papież Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 4

wtorek, 29 września 2015

Środa, 30 września 2015 Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Św. Hieronim (ok. 340-420), rozmiłowany w nauce mistrz słowa, ponad studiowanie łacińskich klasyków, Cycerona i Wergiliusza, przedkładał zgłębianie słów Pana. Jako badacz, św. Hieronim odznaczał się wręcz encyklopedyczną wiedzą, jako prezbiter - umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej. Przede wszystkim jednak zapamiętane zostało jego niebywałe umiłowanie Pisma Świętego. "Znalazłem Twoje słowa i pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego".

Joanna Woroniecka-Gucza, "Oremus" wrzesień 2006, s. 125

Wtorek, 29 września 2015 Święto Świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Ludziom trzeciego tysiąclecia niekiedy trudno jest uwierzyć w istnienie aniołów. Tymczasem w wizjach prorockich Starego Testamentu, w Księdze Apokalipsy czy w samych wypowiedziach Chrystusa często spotykamy się z odniesieniami do aniołów, którzy przebywają stale w obecności Boga, ale także biorą udział w życiu człowieka. Bóg posyła ich, aby strzegli ludzi, służyli im pomocą i objawiali Jego wolę. Warto o nich pamiętać, dostrzegać ich pomoc i wstawiennictwo oraz dziękować Bogu za ich obecność wśród nas.

Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 114

wtorek, 22 września 2015

Środa, 23 września 2015 Wspomnienie św. Pio z Petrelciny

Kościół wspomina dziś osobę jednego z największych mistyków, włoskiego kapucyna - o. Pio z Pietrelciny. Owocem jego głębokiej wiary było duchowe i cielesne zjednoczenie z Chrystusem cierpiącym za ludzkie grzechy. Dlatego Eucharystia zawsze stanowiła centrum kapłańskiej posługi o. Pio. Heroiczność cnót oraz cuda, które dokonały się za jego wstawiennictwem, zostały potwierdzone podczas kanonizacji dokonanej w 2002 roku przez Jana Pawła II.

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" wrzesień 2008, s. 95

poniedziałek, 21 września 2015

Poniedziałek, 21 września 2015 Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

Każdemu człowiekowi Chrystus udziela darów według miary swojej miłości. Niestety, ludzkie spojrzenia i opinie albo nasze własne przekonania o nas nie pozwalają nam uwierzyć w to, że jesteśmy tak bardzo obdarowani. Także celnik Mateusz wiele musiał w sobie pokonać, by poczuć się godnym wezwania Jezusa. Co nas dzisiaj krępuje, by wielkodusznie pójść za Panem?

S. Maria Elia i ks. Wojciech Skóra MIC, "Oremus" wrzesień 2001, s. 90

czwartek, 17 września 2015

Piątek, 18 września 2015 Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

Jezus zadał ból Maryi i Józefowi, pozostając w świątyni, jednak nie miał wątpliwości, że tak należy postąpić, skoro tego chciał od Niego Ojciec. Św. Stanisław Kostka (1550-1568) szedł śladami Jezusa. Czując, że Bóg powołuje go na swoje ścieżki, sprzeciwił się rodzicom, sprawił im przykrość, ale wypełnił wolę Bożą. Chrześcijaństwo nie polega na tym, aby być grzecznym, ugłaskanym. Czasem trzeba zdobyć się na stanowczy sprzeciw, jeśli ktoś staje na drodze wypełnienia woli Bożej w naszym życiu.

Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 71

wtorek, 15 września 2015

Środa, 16 września 2015 Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa


Św. Korneliusz, papież, i św. Cyprian, biskup Kartaginy, żyli w III wieku, kiedy cesarstwo rzymskie zalewały kolejne fale prześladowań chrześcijan. Wielu załamywało się wówczas i wypierało się wiary, by ocalić życie. Później, gdy prześladowania ustawały, pragnęli być na nowo przyjęci do Kościoła. Korneliusz i Cyprian okazali się miłosiernymi pasterzami, biorąc w obronę niewiernych chrześcijan i umożliwiając im powrót do wspólnoty wierzących. Poszli do końca drogą wskazaną przez Chrystusa: tym, którzy upadli, tak jak On okazali współczucie i udzielili przebaczenia, sami natomiast dobrowolnie złożyli swe życie w ofierze. (B.P.)

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" wrzesień 2003, s. 64

poniedziałek, 14 września 2015

Wtorek, 15 września 2015 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Najpierw przeszył serce Maryi miecz słowa wypowiedzianego przez Symeona. Pod krzyżem przeszył je miecz boleści. Słowa umęczonego Chrystusa: "Niewiasto - oto syn Twój", to testament, który Maryja podejmuje, by do końca wypełnić wolę Boga. Stała się Matką całej ludzkości, każdego człowieka - swoją miłość do Syna przelała na ludzi, z którymi Chrystus się utożsamia. Jest Matką Bolesną, ponieważ współcierpiąc z ukrzyżowanym Jezusem, pozostaje blisko każdego cierpiącego człowieka.

Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 61

niedziela, 13 września 2015

Poniedziałek, 14 września 2015 Święto Podwyższenia Krzyża świętego


Krzyż to pierwszy ołtarz, na którym dokonała się ofiara Jezusa Chrystusa. Na nim "zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego". Ofiara ta wciąż się uobecnia - codziennie, na ołtarzach świata. Kapłan unoszący Hostię - Ciało Chrystusa - wywyższa także Jego krzyż, przez który dostąpiliśmy zbawienia. Uczestnicząc w Eucharystii, oddajemy cześć ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Synowi Bożemu i uznajemy w Nim naszego Pana i Króla.


Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 56

poniedziałek, 7 września 2015

Wtorek, 8 września 2015 Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Narodziła się, by stać się Oblubienicą Ducha Świętego i Matką Bożego Syna. Wybrana przez Boga, niepokalana, nieskażona grzechem pierworodnym. Pomimo tak wielkich łask Maryja musiała bardzo wiele wycierpieć. Jej wiara okazała się jednak niewzruszona. Wypełniła wszystko, czego Bóg od Niej oczekiwał. Prośmy Maryję, by wypraszała nam łaskę niezachwianej wiary i uczyła nas, jak w najtrudniejszych próbach powiedzieć Bogu "tak".

Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 32

środa, 2 września 2015

Czwartek, 3 września 2015 Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Papież Grzegorz Wielki (540-604) jest jednym z największych świętych i Ojców Kościoła zachodniego. Przyczynił się do wzrostu jedności Kościoła, zreformował liturgię, ujednolicając i upowszechniając obrządek rzymski, pozostawił po sobie liczne pisma, czytane i komentowane do dziś. On również - jeszcze nim został papieżem - zapoczątkował praktykę tzw. Mszy gregoriańskich za zmarłych. Pomimo wielkich dokonań był człowiekiem bardzo pokornym. Na początku swego pontyfikatu nadał sobie tytuł (używany przez papieży do dziś): "sługa sług Bożych"; pozostał mu wierny w praktyce do samego końca, pozwalając, by sam Chrystus działał w nim i przez niego dla zbawienia ludzi.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" wrzesień 2003, s. 11