Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

piątek, 31 października 2014

Sobota, 1 listopada 2014 Uroczystość Wszystkich Świętych

Listopadowa liturgia skupia się na celu życia i Bożym zamyśle wobec stworzenia. Nie jest zamiarem Boga, by kresem człowieka była śmierć, lecz wieczne życie w zjednoczeniu z Nim. Dlatego obchodzimy dziś nie "święto zmarłych", ale wszystkich świętych, to znaczy tych, którzy już dotarli do celu i na zawsze zjednoczyli się z Bogiem. Osiągnęli cel uświęcając się przez naśladowanie Chrystusa drogą Błogosławieństw, stając się do Niego podobni. Tym, co nas najściślej, choć niewidocznie, jednoczy z Bogiem i upodabnia do Niego, jest przyjmowanie Chrystusa w Eucharystii.

Aneta Zalesińska, "Oremus" listopad 2002, s. 4

poniedziałek, 20 października 2014

Wtorek, 21 października 2014 Bł. Jakuba Strzemię, biskupa

Bł. Jakubowi Strzemię (1340-1409), biskupowi halicko-lwowskiemu, przypadło w udziale trudne zadanie organizowania łacińskiej diecezji na terenach zdominowanych przez prawosławie. Dzieląc udrękę Jezusa, który przynosząc ziemi pokój, tak często wywoływał rozłam, podołał swej misji nie tylko dzięki wrodzonej roztropności i gorliwemu apostołowaniu, lecz również - a może przede wszystkim - dzięki głębokiej modlitwie. Gdy zginamy kolana przed Ojcem w niebie, On może dokonać w nas i przez nas "nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy".

Mira Majdan, "Oremus" październik 2004, s. 83

niedziela, 19 października 2014

Poniedziałek, 20 października 2014 Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera


Św. Jan Kanty (1390-1473), kapłan i profesor Akademii Krakowskiej, zgłębiał wiedzę filozoficzną i teologiczną nie po to, by czerpać z niej przyziemne zyski. W wiedzy ludzkiej odkrywał mądrość najwyższą i tak jej używał, aby uwielbić nią Boga. Każdą pracę ofiarowywał Bogu, rozpoczynając ją "w imię Boże", a kończył, dziękując Bogu i Mace Bożej. Umiłowanie mądrości uwrażliwiło go na miłość do ludzi. Tradycja przekazała piękne przykłady troski, jaką okazywał bliźnim. Jan Kanty bowiem głęboko wierzył, że w każdym biedaku przychodzi do nas sam Chrystus.

ks. Mariusz Jedliczka, "Oremus" październik 2003, s. 83

sobota, 18 października 2014

Sobota, 18 października 2014 Święto św. Łukasza Ewangelisty


Kościół wspomina dziś z radością św. Łukasza, autora trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich, towarzysza podróży św. Pawła, patrona lekarzy i malarzy. Dziękujemy Chrystusowi, że wybrał go na swojego świadka. To św. Łukasz w swojej Ewangelii przybliża nam w opisach dzieciństwo Pana Jezusa, postać Maryi, wiele uzdrowień, on też odsłania przed nami miłosierdzie Boga w przypowieści o synu marnotrawnym. Módlmy się, aby radość słuchania Dobrej Nowiny zaowocowała w nas pragnieniem jej głoszenia.

Małgorzata Durnowska, "Oremus" październik 2002, s. 74

czwartek, 16 października 2014

Piątek, 17 października 2014 Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

Św. Ignacy, biskup Antiochii, stał się symbolem męstwa chrześcijan pierwszych wieków. Podczas prześladowań chrześcijan został przez cesarza Trajana skazany na śmierć w rzymskim amfiteatrze. Nie uciekał przed żołnierzami, którzy przybyli do Antiochii, by go pojmać, wiedział, że "nie został zapomniany w oczach Bożych". Wyrok odczytał jako zaproszenie samego Chrystusa do współudziału w Jego męczeństwie. Zamiast lęku w Ignacym obudziła się nadprzyrodzona radość i męstwo. Ze swojej ostatniej podróży pisał do Kościołów, że chętnie umiera dla Boga.

ks. Mariusz Jedliczka, "Oremus" październik 2003, s. 72

środa, 15 października 2014

Czwartek, 16 października 2014 Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

W kruchości życia odnalazła św. Jadwiga Śląska (1178-1243) klucz do poznania Boga i moc do świadczenia miłosierdzia. Jako dwunastolatka została wydana za mąż, jako księżna przeżyła śmierć sześciorga swoich dzieci i męża, księcia Henryka Brodatego, oraz tragiczne losy swego rodzeństwa, jako zakonnica cysterska praktykowała wyniszczające jej ciało czyny pokutne. Te wydarzenia wydają się mieć ścisły związek z jej miłością do Kościoła i ubogich. Jadwiga zrozumiała, że Bóg potrzebuje słabości człowieka, by przez nią objawiać swoją moc.

ks. Mariusz Jedliczka, "Oremus" październik 2003, s. 68

wtorek, 14 października 2014

Środa, 15 października 2014 Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła


Ludziom współczesnym wydaje się, że "reforma" powinna zawsze polegać na przemianie zasad, która sprawi, iż życie stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze. Św. Teresa (1515-1582), dzisiejsza patronka, była reformatorką zakonu karmelitańskiego. Jednak przemiany, które wprowadziła, nie były bynajmniej ułatwieniem życia zakonnego, ale powrotem do ducha, który na początku ożywiał regułę karmelitańską. Jakże często powinniśmy powracać do naszej pierwotnej gorliwości, aby dokonać prawdziwej przemiany - reformy - naszego życia.

ks. Adam Bednarczyk, "Oremus" październik 2001, s. 66

poniedziałek, 13 października 2014

Poniedziałek, 13 października 2014 Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

Trzeba było choroby, ciemności więzienia, modlitw matki, by młodemu człowiekowi przypomnieć o Bogu. Tak narodziła się miłość szczególna, która zaowocowała wstąpieniem dzisiejszego patrona (1829-1916) do zakonu kapucynów i przyjęciem nowego imienia: Honorat. Potem już była tylko niekończąca się praca, modlitwa, słuchanie penitentów, pokonywanie trudności, z jakimi borykał się Kościół w czasach zaborów. Mimo piętrzących się przeszkód o. Honorat tworzył kolejne zgromadzenia i posyłał je do służby. Świętość to owoc płodnej miłości, która bez lęku staje do walki o dzień powszedni.

O. Tomasz Zamorski OP, "Oremus" październik 2006, s. 56

środa, 8 października 2014

Czwartek, 9 października 2014 Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

Wspominamy dziś bł. Wincentego Kadłubka (ok. 1160-1223), biskupa krakowskiego, autora jednej z pierwszych polskich kronik. Bł. Wincenty wybrał drogę pokory - zrezygnował z zaszczytów światowych i usunął się do klasztoru: został mnichem cysterskim. Za najwyższy zaszczyt uznał trwanie na modlitwie u stóp Jezusa. Dziękując w tej Eucharystii za bł. Wincentego, pozwólmy, by i nas ogarnął Duch Boży i poprowadził do umiłowania Boga nade wszystko i pokornego szukania Jego chwały.

Małgorzata Durnowska, "Oremus" październik 2002, s. 38-39

poniedziałek, 6 października 2014

Wtorek, 7 października 2014 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Dzisiaj Kościół czci Najświętszą Maryję Pannę Różańcową. W Różańcu rozważamy tajemnice życia Chrystusa i uczymy się otwarcia się na Boga na wzór Matki Bożej. Dzięki temu możemy stawać się świadkami Ewangelii. Różaniec jest także modlitwą miłosierdzia, którą ogarniamy różne osoby i rozmaite ludzkie sprawy. Uczestnicząc dziś w Eucharystii, umacniajmy się w dobru, abyśmy umieli dostrzegać naszych bliźnich, nieść im Dobrą Nowiną i spieszyć z pomocą.

Małgorzata Durnowska, "Oremus" październik 2002, s. 31

sobota, 4 października 2014

Sobota, 4 października 2014 Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu


Jan Bernardone (1181-1226) znany jest nam jako św. Franciszek, najpokorniejszy ze świętych. W Asyżu można obejrzeć jego habit, który wygląda jak łachmany kloszarda. Franciszek - podobnie jak Hiob - widział swoją małość i z wdzięcznością wielbił Boga, dostrzegając Jego obecność w całym stworzeniu. Miłość do Zbawiciela, która naznaczyła jego ciało stygmatami męki Pańskiej, wzbudziła w nim pragnienie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Niech udział w Eucharystii otworzy także nasze oczy i serca na piękno świata, na miłość płynącą z ran Chrystusa, na pragnienie pokoju i przebaczenia.


Małgorzata Durnowska, "Oremus" październik 2002, s. 16

środa, 1 października 2014

Czwartek, 2 października 2014 Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

Anioł Stróż - to nie dziecinne wyobrażenie, lecz potężny posłaniec Boga, dany nam do pomocy. By umieć pokornie przyjąć jego pomoc i nie polegać tylko na własnej mądrości, sile, możliwościach, trzeba uniżyć się jak dziecko. Spożywając dziś Ciało Pańskie - Chleb Aniołów, dziękujmy Bogu za Jego dobroć, którą okazuje nam w świętej Ofierze swojego Syna i w cichej obecności swoich wysłańców.

Małgorzata Durnowska, "Oremus" październik 2002, s. 7