Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

czwartek, 31 maja 2012

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny


Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Nie znamy prawdziwej historii niezwykłych wydarzeń z życia Maryi i Elżbiety, ale mamy dostęp do pewnej wizji teologicznej i rozumienia roli Maryi przez pierwszych uczniów. Najważniejsze to uwierzyć Słowu. Maryja jest uczennicą Słowa, Słowo staje się w Niej Ciałem. Maryja jest świadkiem, tego, że Jezus jest wypełnieniem wszelkiego ludzkiego oczekiwania i tęsknoty. Ona objawia nam cel Bożego działania: "Głodnych nasycił dobrami...".

O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 224wtorek, 29 maja 2012

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej

Urszula Ledóchowska (1865-1939), Julia Maria, pochodziła z wielodzietnej rodziny. Była siostrą beatyfikowanej Marii Teresy. Wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie. Zakładała internaty dla dziewcząt oraz gimnazja. Wiele lat pracowała na emigracji (w Rosji i Skandynawii), a po powrocie do Polski założyła nowe zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (urszulanki szare), które poświęciło się pracy z młodzieżą w duchu radosnego służby. Jak sama mówiła: "Naszą polityką jest miłość". Została kanonizowana przez Jana Pawła II w 2003 roku.

O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 216

poniedziałek, 28 maja 2012

Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

Maryja jest Matką Kościoła, ponieważ źródłem Jej macierzyństwa jest sam Bóg. Bóg jest Ojcem, ale jest też Matką. Zapominamy o tej prawdzie i zamykamy Boga w jednym męskim wyobrażeniu. To tak jakbyśmy mówiąc o człowieczeństwie, chcieli mówić tylko o mężczyznach. Wrażliwość Maryi w Kanie jest wrażliwością samego Boga; obecność przy krzyżu Syna jest obecnością samego Boga. Powinniśmy odkrywać tę prawdziwą Boską miłość, aby zmienić nasz stosunek do kobiet i mężczyzn, aby odzyskać naszą nową i głębszą tożsamość.

O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 211

niedziela, 27 maja 2012

msza wigilii

SEKWENCJA

Przybądź Duchu Święty,

Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy zgości,

Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,

Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,

Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.Posiadamy już pierwsze dary Ducha. To znaczy, że w nas rośnie i nabiera kształtu królestwo Boże, nowe stworzenie. Nie jesteśmy wygnańcami, ale dziedzicami; nie jesteśmy już "poza" Bogiem, ale w Jego domu, a On w nas. Dar Ducha Świętego świadczy o tym, że Bogu zależy na nas bardziej niż nam samym. On sam modli się w nas, gdyż my nie umiemy. Przenika nasze serca, abyśmy potrafili kochać. Właśnie dlatego strumienie ożywiającej wody - Ducha Świętego - mogą popłynąć z naszego wnętrza. Ta woda jest "nowością" dla świata.

O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 199

sobota, 26 maja 2012

Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera

Św. Filip Neri urodził się we Francji w 1515 roku. Był niezwykle sympatycznym i wesołym człowiekiem. W wieku 17 lat odziedziczył fortunę, którą pozostawił, aby udać się do Rzymu i tam rozpocząć studia teologiczne. Doświadczywszy w niezwykły sposób Boga w dzień Zesłania Ducha Świętego, założył bractwo dla posługi chorym i pielgrzymom. jako kapłan założył także oratorium, które dało początek nowemu zgromadzeniu księży, nazwanych później filipinami. Wprowadził nowy styl apostolstwa, polegający na byciu razem z ludźmi tam gdzie oni. Charakteryzowała go wolność i wielka radość. Umiera w 1595 roku.

O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 195-196

W ikonografii św. Filip przedstawiany jest jako mężczyzna w średnim wieku, z krótką brodą, w sutannie i birecie. Jego atrybutem jest lilia, serce i lilia.

czwartek, 24 maja 2012

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

Maryja uczestniczy w modlitwie Jezusa. Więcej jeszcze, Ona staje się staje się symbolem modlącego się Kościoła, dlatego nazywamy Ją Wspomożycielką Wiernych. "Aby wszyscy stanowili jedno" - modli się Jezus. Maryja prosi o naszą jedność, o to, by wszyscy poznali Jej Syna, a przez Niego samego Ojca, który Go posłał; o to, byśmy wszyscy rozpoznali miłość jedynego Boga. Maryja, wokół której jest tyle nieporozumień wśród podzielonych chrześcijan, paradoksalnie jest najlepszą orędowniczką ekumenii i dialogu między religiami.
O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 187

niedziela, 20 maja 2012

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Chrystus wstępuje do nieba, aby przez Ducha Świętego zamieszkać w naszych sercach, aby być z nami "przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". Dlatego pożyteczne jest dla nas Jego odejście. Ale dzisiejsza uroczystość to także wspomnienie wywyższenia ludzkiej natury. Bo przecież Syn Boży, jako jedna z Osób Trójcy Świętej, nadal pozostaje człowiekiem. A nam, którzy przez chrzest jesteśmy włączeni w Jego Mistyczne Ciało, już teraz została dana łaska życia w Bogu. W tym objawia się "przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących".

O. Marek Rojszyk OP, "Oremus" kwiecień-maj 2006, s. 170

piątek, 18 maja 2012

Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

Atanazy urodził się w Aleksandrii w roku 295. Towarzyszył biskupowi tego miasta, Aleksandrowi, na Soborze Nicejskim i został jego następcą. Zwalczał niestrudzenie arian, co było przyczyną, że kilkakrotnie musiał iść na wygnanie. Napisał znakomite dzieła w obronie wiary i dla jej pogłębienia. Zmarł w roku 373.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Atanazego, biskupa, na obrońcę wiary w Bóstwo Twojego Syna, † spraw, abyśmy dzięki Jego nauce i opiece * coraz lepiej Ciebie poznawali i goręcej miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


środa, 16 maja 2012

Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika

Św. Andrzej Bobola (1591-1657) był jezuitą, przełożonym w licznych domach, kaznodzieją, dyrektorem kolegium i wreszcie kaznodzieją ludowym na Polesiu (Białoruś). Splot okoliczności: sytuacji politycznej, uprzedzeń antypolskich i antykatolickich, doprowadził do jego męczeńskiej śmierci w Janowie. Został kanonizowany w r. 1938. Śmierć św. Andrzeja pozostaje dla nas bolesnym wołaniem o jedność Kościoła. Warto dziś zadać sobie pytanie, jak tę jedność rozumiemy i czy naprawdę nam na niej zależy? Będzie ona możliwa tylko wtedy, gdy wrócimy do Chrystusa, gdy nasze życie będzie świadectwem szukania Jego samego i życia Jego nauką. To jest największa przeszkoda na drodze do jedności: nie teologia, nie pamięć historyczna, nie stereotypy i uprzedzenia, ale nasza niewierność Ewangelii.

O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 157

 Jak często zaznacza ks. Mirosław Paciuszkiewicz, współbrat Andrzeja Boboli, cnotę cierpliwości Święty wypracował w stopniu heroicznym, gdyż aż 196 lat od śmierci został beatyfikowany, a po 281 latach - kanonizowany. Bardzo długo czekał też na oficjalne potwierdzenie proroctwa, że zostanie patronem Polski. Nieoficjalnie uważany był za takiego od dawna, zwłaszcza w okresie międzywojennym, gdy jego zwłoki, „wyrwane” przez papieża z komunistycznej Rosji, tryumfalnie powróciły w 1938 r. do Polski. Papież Pius XI zdecydował, że będą one umieszczone w Warszawie, w kaplicy oo. Jezuitów na Rakowieckiej. Dzisiaj jest tam duże sanktuarium.

poniedziałek, 14 maja 2012

Święto św. Macieja Apostoła

Apostołowie, wybierając Macieja do swojego grona, posłużyli się losami. Kiedy indziej wybiera się demokratycznie albo przez nominację. Nie sposób jest istotny, ale to, by dać szansę Duchowi Świętemu. Kluczem dla Ducha Świętego jest wzajemna miłość - zachowanie nauki Chrystusa. Tam gdzie neguje się miłość, poniża godność, manipuluje człowiekiem, tam można mieć poważne wątpliwości, czy działa Duch Święty. Przestrzeń dla Ducha jest tam, gdzie obecna jest gotowość oddania życia, czyli zanegowania siebie dla drugiego człowieka. Maciej został wybrany przez Ducha, aby dać świadectwo tej miłości.
O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 149

wtorek, 8 maja 2012

Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika

Tak wielu jest dziś męczenników, których ofiara jest bezpłodna. Męczenników własnego egoizmu, ambicji, żądz. Oddają oni swoje życie, ale nie z miłości, nie dla innych, lecz dla własnej korzyści, a może ze strachu, ze słabości... Prawdziwe męczeństwo, przynoszące owoc, to ofiara miłości dla innych i za innych. Ma ono źródło w łasce Chrystusa, który udziela nam odwagi i siły, byśmy mogli sprostać próbie.

O. Marek Rojszyk OP, "Oremus" kwiecień-maj 2006, s. 94

piątek, 4 maja 2012

Wspomnienie św. Floriana, męczennika

Św. Florian (250-304), dzisiejszy patron, żył w okresie wielkich prześladowań chrześcijan. Był żołnierzem armii cesarza Dioklecjana. Za to, że ujął się za prześladowanymi legionistami, był więziony, torturowany i w końcu skazany na śmierć. paradoksalnie jego męczeństwo jest dla nas źródłem nadziei. Może nie dość zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg rzeczywiście dotrzymuje obietnic, które nam złożył. słowa Jezusa: Idę przygotować wam miejsce (...) i zabiorę was do siebie", są skierowane do nas. Ileż niepokoju panuje w naszych sercach, ileż wątpliwości, podejrzliwości wobec Boga, niewiary w Jego miłość - a wystarczyłoby uwierzyć w Słowo Boga, aby prawda i życie były naszym udziałem.
 
O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 109

czwartek, 3 maja 2012

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Patronki Polski

Maryja wyniesiona, Maryja Królowa - to Ta, która ukazuje swojego Syna, Ta, która skrywa się za Słowem, Ta, która to Słowo nieustannie kontempluje, Ta, która jest przy cierpiącym. Niekiedy fałszujemy obraz Maryi, Królowej, kiedy przestawiamy Ją, myślimy i nauczamy o Niej wedle wzoru królowania zaczerpnięty z tradycji narodowej, monarchicznej, czysto ziemskiej. Ona, jak i Jej Syn, nie ustanawiali porządku doczesnego i nie kierowali się tym stylem myślenia. Królestwo Boże nie jest z tego świata.

O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 105

środa, 2 maja 2012

Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła

Św. Atanazy (295-373) pochodził z Aleksandrii. Młodość spędził na pustynnym odosobnieniu, gdzie jego mistrzem był św. Antoni Pustelnik. Uczestniczył w Soborze Nicejskim i czynnie sprzeciwiał się herezji ariańskiej. Jako biskup Aleksandrii nadal nieugięcie bronił prawd wiary, przez co był wielokrotnie wydalany ze swojej diecezji. W sumie spędził kilkanaście lat na wygnaniu. Bronił współistotności Słowa Bożego - Logosu z Bogiem Ojcem i boskości Ducha Świętego. W swoich pismach pozostawił podwaliny teologiczne życia pustelniczego.

O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 101

wtorek, 1 maja 2012

Wspomnienie św. Józefa

Wiara pełna jest paradoksów - pozornych niedorzeczności: moc w słabości się doskonali, szczęśliwi ubodzy i płaczący... Zabójstwo Szczepana i prześladowanie chrześcijan, próba ich eksterminacji, tak naprawdę przyczyniły się do rozprzestrzenia wiary. Rozproszeni, zalęknieni i uciekający chrześcijanie faktycznie odważnie zanieśli wiarę dalej. Nikt nie może wyrwać owiec z ręki Dobrego Pasterza, dlatego prześladowany zostaje napełniony mocą i mądrością, a choćby życie stracił, nie zginie na wieki - kolejny paradoks.

O. Andrzej Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień-maj 2007, s. 94