Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

niedziela, 28 czerwca 2015

Poniedziałek, 29 czerwca 2015 Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

Obaj święci Apostołowie - i Piotr, i Paweł - przeżyli swój upadek i swoją ciemność. I to właśnie na tym Bóg zbudował potęgę ich głoszenia Ewangelii. Dzięki temu wiedzieli, że nie głoszą swojej mocy ani swoich zasług. Także my dziś jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa Apostołów - dziedzictwa odejść i powrotów, ale także dziedzictwa mocy Słowa, które zdolne jest przemienić nasze życie w służbę Bogu.

Jacek Szymczak OP, "Oremus" czerwiec 2009, s. 130

wtorek, 23 czerwca 2015

Środa, 24 czerwca 2015 Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Świętujemy dziś narodziny największego i ostatniego z proroków - Jana, który łączy Stare i Nowe Przymierze. Zapowiedź jego narodzin została przez Zachariasza przyjęta z niedowierzaniem. To takie ludzkie - wydaje nam się, że wiemy, czym jest Tajemnica, dopóki nie dotyczy nas bezpośrednio. Ile już mieliśmy w życiu takich Bożych zwiastowań, ile już razy przychodziła do nas Dobra Nowina, a my ją analizowaliśmy, dzieląc włos na czworo... Zabrakło tylko wiary. Na szczęście Bóg jest większy od naszych zwątpień. Po miesiącach milczącego oczekiwania rodzi się Jan, który przedstawi światu Mesjasza.

Jacek Szymczak OP, "Oremus" czerwiec 2009, s. 101

wtorek, 16 czerwca 2015

Środa, 17 czerwca 2015 Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Patron dnia dzisiejszego, św. Albert Chmielowski (ur. 1845), walczył w Powstaniu Styczniowym, gdzie odniósł poważne rany, następnie w Niemczech i Francji studiował inżynierię, a także malarstwo - które przybliżyło go do tajemnicy Boga. Mając prawie 40 lat, został tercjarzem franciszkańskim. Dochodami ze sprzedaży swoich obrazów wspomagał nędzarzy i bezdomnych, w których rozpoznał oblicze Boga. Po pewnym czasie zrezygnował z malowania i całkowicie poświęcił się służbie najbiedniejszym. Swoich naśladowców uczył "być dobrym jak chleb". Stając dziś na uczcie Chrystusa, prośmy o podobnie wrażliwe spojrzenie na drugiego człowieka jak to, którym został obdarzony św. Brat Albert.

Jacek Szymczak OP, "Oremus" czerwiec 2009, s. 73-74

poniedziałek, 15 czerwca 2015

Poniedziałek, 15 czerwca 2015 Wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy

Św. Paweł określa naszą misję w świecie: mamy być we wszystkim ze wszystkimi, mamy ubogacać innych, obdarzać ludzi łagodnością i miłością. Taka była bł. Jolanta (1244-1298) - wzorowa żona i matka, księżna na dworze piastowskim. Jej bogobojność udzieliła się także mężowi, księciu Bolesławowi, któremu nadano przydomek Pobożny. Ona sama wprowadziła na dwór klimat ładu i zgody politycznej. Po śmierci męża wstąpiła wraz ze swoją siostrą, św. Kingą, do klasztoru klarysek. Jej życie pokazuje nam, że sługą Boga można być wszędzie - nie tylko za klasztornymi murami, ale także w rodzinie i w życiu społecznym.

Jacek Szymczak OP, "Oremus" czerwiec 2009, s. 67

piątek, 12 czerwca 2015

Piątek, 12 czerwca 2015 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa


Nasz Bóg ma serce. W swoim Synu oddał je ludziom, odsłonił na zranienie, lecz rana zadana Jezusowi na krzyżu nie okazała się śmiertelna, przeciwnie - życiodajna. Ojcowie Kościoła mówią: jak z boku Adama powstała Ewa, tak z boku Chrystusa narodził się Kościół, czyli my, wierzący. Ta rana już się nigdy nie zabliźniła. Z Serca Jezusa wciąż wypływa życie i udziela się wszystkim, którzy się do Niego zwracają. Jezu, przez cały miesiąc czcimy Twoje Serce otwarte dla nas, a dziś jeszcze mocniej wołamy, byś przemienił nasze serca na wzór Twego!


Jacek Szymczak OP, "Oremus" czerwiec 2009, s. 81

środa, 10 czerwca 2015

Czwartek, 11 czerwca 2015 Wspomnienie św. Barnaby Apostoła

Św. Barnaba, cypryjski Żyd, podobnie jak Szaweł był uczniem Gamaliela i odpowiedział na wezwanie Pana, by iść na krańce świata i głosić Ewangelię. Pójść za Jezusem to także dzisiaj porzucić bezpieczne, oswojone miejsca i odnaleźć w sercu apostolski zapał w spotkaniu z tymi, którzy nie wierzą albo oddalili się od Boga. To stać się dla świata jak Barnaba - "synem pocieszenia" - tak by "ujrzały wszystkie krańce ziemi zabawienie Boga naszego".

Tomasz Zamorski OP, "Oremus" czerwiec 2013, s. 51

Środa, 10 czerwca 2015 Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa


Bł. Bogumił przyszedł na świat około 1135 roku. Wstąpił do zakonu cystersów. Musiał wyróżniać się zaletami ducha i umysłu, skoro powierzono mu urząd opata, a w 1186 roku, został biskupem poznańskim i wkrótce później arcybiskupem gnieźnieńskim. Wincenty Kadłubek wspominał go jako "męża pełnego cnót i wiedzy oraz wielkiej szlachetności umysłu". Po 12 latach intensywnej pracy Bogumił złożył rezygnację z biskupstwa i został pustelnikiem. Zmarł około 1204 roku. W jego życiu spełniły się słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii mówiące o tym, że do Bożego królestwa wejdą ci, którzy zachowują i uczą zachowywać Boże Prawo.

Jacek Szymczak OP, "Oremus" czerwiec 2009, s. 44

poniedziałek, 8 czerwca 2015

Poniedziałek, 8 czerwca 2015 Wspomnienie św. Jadwigi Królowej


Św. Jadwiga, węgierska królewna, w wieku 10 lat powołana na tron Polski, zrezygnowała z własnych pragnień i marzeń i zgodziła się na poślubienie wielkiego księcia litewskiego, Władysława Jagiełły, aby mógł dokonać się chrzest pogańskiej Litwy. Prowadziła głębokie życie religijne, angażowała się w sprawy państwowe, wspierała ubogich. Kiedy w wieku 25 lat umierała po porodzie, kazała się pochować z drewnianymi insygniami królewskimi, ponieważ wszystkie swoje klejnoty oddała na odnowienie Akademii Krakowskiej. Jej udziałem w niebie stała się pełnia błogosławieństwa obiecanego ubogim w duchu, spragnionym sprawiedliwości i czyniącym miłosierdzie - radość życia w Bogu, którą i nam wyprasza.

Halina Świrska, "Oremus" czerwiec 2009, s. 37

czwartek, 4 czerwca 2015

Piątek, 5 czerwca 2015 Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika

Św. Bonifacy urodził się w Anglii, w Devonshire około 673 roku. Wstąpił do zakonu benedyktynów i został misjonarzem na terenach dzisiejszych Niemiec i Holandii. Zakładał benedyktyńskie opactwa, zwoływał synody, a także, na polecenie papieża, ustanawiał biskupstwa i organizował administrację kościelną. Owocem jego działalności były tysiące ochrzczonych pogan. Został napadnięty i zamordowany podczas misji we Fryzji, kiedy miał 80 lat. Jego grób znajduje się w Fuldzie, którą za życia obrał sobie za ośrodek swojej działalności misyjnej. Św. Bonifacy nazywany jest Apostołem Niemiec, jest także jednym z patronów Anglii. Obejmijmy swoją modlitwą te dwa narody - niech i dziś nie brakuje im świadków Chrystusa.

Jacek Szymczak OP, "Oremus" czerwiec 2009, s. 22

środa, 3 czerwca 2015

Czwartek, 4 czerwca 2015 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

- O Święta Uczto, na której pożywamy Chrystusa, odnawiamy pamiątkę Jego męki, duszę napełniamy łaską i bierzemy zadatek przyszłej chwały. O, jak słodkim jest, Panie, Twój dług, chcąc bowiem dać dzieciom swym dowód miłości, napełniasz zgłodniałych dobrami, najsłodszym Chlebem z nieba (św. Tomasz z Akwinu).

Usta duszy... kosztują słodko Ciebie, Słowo; dusza kosztuje czystości istoty Bóstwa i Człowieczeństwa Twojego i dochodzi do tak wielkiego poznania Twojej czystości, że to, co przedtem wydawało się jej cnotą, teraz widzi jako uchybienie w sobie i w innych, a przyjmując ustami Najświętsze Sakramenty, które udzielają tężyzny przez Twoją Krew i Mękę, dochodzi, dzięki temu, do kosztowania słodyczy Twojej Męki i Krwi wylanej. Szczególnie kosztuje przyjmując Najświętszy Sakrament Twojego Ciała i Krwi, w Nim bowiem znajduje się ukryta słodycz i rozkosz, więcej niż w jakimkolwiek innym, kiedy przyjmuje się Go z prawdziwą czystością i pobożnością. Kto chce zakosztować Twojej słodyczy i rozkoszy, niechaj przystąpi również do tej Krwi, a znajdzie w Niej odpoczynek i pociechę. Dusza zostanie obmyta we Krwi, ozdobiona Krwią, oczyszczona we Krwi, posilona Krwią (św. M. Magdalena de Pazzi).

wtorek, 2 czerwca 2015

Środa, 3 czerwca 2015 Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy

Męczennicy, których dziś czcimy w Kościele, zginęli w Ugandzie, podczas prześladowań chrześcijan w 1886 roku. Karol Lwanga miał 25 lat i był wodzem plemienia Nagweya. Nie tylko sam z uśmiechem poniósł śmierć na stosie, ale także zachęcał do wytrwałości swoich współtowarzyszy. Ich męczeństwo wkrótce przyniosło ewangelizacyjny owoc - liczba katolików w Ugandzie wzrosła w ciągu kilku lat o około 100 tysięcy. Za wstawiennictwem świętych męczenników afrykańskich prośmy o wiarę dla nas, aby także świadectwo naszego życia prowadziło innych do Chrystusa.

Jacek Szymczak OP, "Oremus" czerwiec 2009, s. 13