Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

piątek, 28 sierpnia 2015

Sobota, 29 sierpnia 2015 Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Jak ważne są sprawy moralne? Dziś często powtarza się, że należą one do prywatnej sfery osądu sumienia. Herod z pewnością użyłby tego rodzaju argumentu, broniąc swojego małżeństwa z Herodiadą. Czy nie powinien mieć prawa do swojego szczęścia? Św. Jan Chrzciciel i jego męczeńska śmierć jednak temu przeczą: "Nie wolno ci mieć żony twego brata". To "nie wolno" jest właśnie nakazem sumienia, które wymaga wierności Bogu także w konkretnym postępowaniu. Wierność Bogu to nie tylko dogmaty, ale i sposób życia, którym człowiek daje świadectwo Bogu i Jego miłości.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 130

Piątek, 28 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

Święty Augustyn urodził w 354 roku w Tagaście, a zmarł 28 sierpnia 430 roku w Hipponie. Wszechstronnie utalentowany, a jednocześnie zagubiony w bolesnym poszukiwaniu sensu życia, uwikłał się w heretyckie poglądy i nieuporządkowany sposób życia. Dyskretnie modląca się matka wyprosiła dla niego nawrócenie, w którym szczególną rolę odegrał biskup Mediolanu, św. Ambroży. To z jego rąk w 387 roku Augustyn przyjmuje chrzest. Później zostaje kapłanem, a wreszcie biskupem Hippony - stając się wzorowym pasterzem, wybitnym myślicielem i jednym z największych teologów. Został zaliczony w poczet pierwszych czterech wielkich doktorów Kościoła łacińskiego, obok wspomnianego już św. Ambrożego oraz św. Grzegorza i św. Hieronima.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 126-127

środa, 26 sierpnia 2015

Środa, 26 sierpnia 2015 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Gdy poczyna się kolejne dziecko, poszerza się także serce matki, obejmując miłością kolejną osobę, jej potrzeby, jej inność. Przedziwną tajemnicą jest macierzyństwo Maryi, która biorąc pod swoją opiekę tak wiele ludzi i narodów, czyni to w taki sposób, że każde z jej dzieci, a nawet całe narody, czują się kochane szczególną i osobistą miłością. Dla nas miejscem i wizerunkiem, który tę miłość ukonkretnia, jest właśnie Czarna Madonna z Częstochowy, gdzie wielokrotnie mogliśmy doświadczyć Jej czułej macierzyńskiej opieki i wybrania zarówno jako naród, jak i poszczególne osoby, pielgrzymujące do Jej i zarazem naszego domu.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 118

niedziela, 23 sierpnia 2015

Poniedziałek, 24 sierpnia 2015 Święto św. Bartłomieja Apostoła

Święty Bartłomiej, utożsamiany z Natanaelem, jest jednym z dwunastu Apostołów. Początkowo sceptycznie odniósł się do wieści o znalezieniu Mesjasza, bo "czyż może co dobrego pochodzić z Nazaretu?". Jednak w osobistym spotkaniu z Jezusem wątpliwości Natanaela ustąpiły i bardzo szybko otworzył się na Mistrza. Sam Jezus mówi o nim, że jest człowiekiem prawym, który nie ucieka się do manipulacji innymi ludźmi dla osiągnięcia własnych celów. Przy Jezusie św. Bartłomiej stanie się fundamentem świętego Miasta Jeruzalem, Oblubienicy Baranka.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 108-109

piątek, 14 sierpnia 2015

Sobota, 15 sierpnia 2015 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Maryja zostaje wzięta do nieba - z duszą i ciałem. Wywyższona ponad aniołów, doświadcza już w pełni tego, o czym mówi św. Paweł: Jej ciało zostaje przyodziane w niezniszczalność i nieśmiertelność w domu Ojca. Oba błogosławieństwa ewangeliczne odnajdują w niej pełnię: zaprawdę, błogosławione łono, które nosiło Jezusa, i piersi, które ssał. Błogosławiona jest Ta, która słuchając, zachowywała wszystkie Boże słowa w swoim sercu. Niebo odtąd staje się domem Maryi, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 66

czwartek, 13 sierpnia 2015

Piątek, 14 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Dzisiejszy patron, św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, był przejęty duszpasterską troską o powierzonych mu ludzi. Gruntownie wykształcony (uzyskał doktoraty z filozofii i teologii), spożytkował swoje talenty i wiedzę wydając czasopisma: "Rycerz Niepokalanej" oraz "Mały Dziennik". Przez kilka lat pracował także na misjach w Japonii. W 1941 roku został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie do końca podnosił współwięźniów na duchu i zachęcał do powierzenia się w ręce Niepokalanej. Swoje radykalne oddanie Bogu i Maryi św. Maksymilian przypieczętował, ofiarując życie za skazanego na śmierć współwięźnia.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2009, s. 61

wtorek, 11 sierpnia 2015

Wtorek, 11 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Klary, dziewicy


"Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego". Święci pokazują nam drogę takiego dzięcięctwa, która jest zarazem drogą dojrzałości i odwagi. Jozue nabiera męstwa i doświadczenia u boku Mojżesza, aby wprowadzić lud do Ziemi Obiecanej. Podobnie św. Klara (ok. 1193-1253) uczy się świętości z pomocą św. Franciszka z Asyżu i jego przyjaźni. To poprowadzi ją do całkowitego powierzenia siebie Bogu poprzez radykalizm życia zakonnego we wspólnocie klarysek, których była współzałożycielką.


O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 49

niedziela, 9 sierpnia 2015

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015 Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

W 257 i 258 roku cesarz Walerian wydał edykty prowadzące do ostrych prześladowań chrześcijan. W wyniku tych prześladowań, które pozbawiły życia wielu ludzi, śmierć poniósł także św. Wawrzyniec, diakon. Gdy konfiskowano mienie chrześcijan i zażądano od Wawrzyńca wydania majątku kościelnego, ten miał przedstawić ubogich jako prawdziwe bogactwo Kościoła. Został stracony w Rzymie, 10 sierpnia 258 roku. W ikonografii jest często przedstawiany z żelazną kratą, znakiem jego męczeństwa. Kult św. Wawrzyńca rozszerzył się już w IV wieku. Jego przykład także dziś nie przestaje być świadectwem, że życie "utracone" dla Pana Boga zawsze jest owocne.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 45

piątek, 7 sierpnia 2015

Sobota, 8 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Dominika, prezbitera


Święty Dominik (1170-1221) był człowiekiem wielkiej wrażliwości i mądrości. Widząc potrzeby ludzi, był gotów porzucić współczesne mu stabilne struktury życia zakonnego, aby z odwagą szukać nowych dróg przywracających prostotę i moc życia apostolskiego. To poszukiwanie doprowadziło go do świętego kaznodziejstwa "wszystkim, wszędzie, i na wszelkie sposoby", do szukania w ubóstwie drogi do ubogich, w czystości - do serdecznej bliskości z drugim człowiekiem, a w posłuszeństwie i we wspólnocie - do wzajemnej służby otrzymanymi od Boga darami. Tak zrodził się Zakon Kaznodziejski - dominikanie. Wszyscy, którzy spotkali św. Dominika, doświadczali przedziwnego uroku jego osoby: przy nim ludzie odkrywali ze zdumieniem, że ktoś widzi w nich dobro, i nabierali przekonania, że można i warto żyć inaczej - bliżej Boga i człowieka.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 37

wtorek, 4 sierpnia 2015

Wtorek, 4 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

Święty Jan Maria Vianney (1786-1859), proboszcz maleńkiej parafii w Ars w południowej Francji, modlitwą i pokutą dokonał cudu nawrócenia ogromnej liczby ludzi, w tym także intelektualistów i polityków swego czasu. Pochodzący z ubogiej rodziny i pozbawiony łatwości do nauki, z trudem ukończył seminarium. Był człowiekiem wielkiej wiary i pokory, a także heroicznej służby bliźniemu. Jego ewangeliczny radykalizm doprowadził go do świętości i zażyłej bliskości z Bogiem. Bliska więź ze Stwórcą i Zbawicielem uzdolniła go do przekraczania własnych ograniczeń, tak że dzięki Jezusowi stał się wielkim świętym swoich czasów. Tylko Chrystus może pomnożyć w nieskończoność nasze talenty, jeśli pozwolimy Mu działać.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 17