Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

środa, 27 stycznia 2016

Czwartek, 28 stycznia 2016 Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

Wspominany dziś św. Tomasz z Akwinu (ok. 1225-1274) w niezwykłym stopniu otworzył się na słowo Boskiego Siewcy. Ten stokrotny owoc, który możemy podziwiać w jego teologii, filozofii i poezji uświadamia nam, jak cudownych dzieł może dokonać Bóg w słabej ludzkiej naturze. Św. Tomasz był świętym, który potrafił odnaleźć nasiona prawdy tam gdzie inni nawet nie zamierzali ich szukać...
o. Cezary Binkiewicz OP, "Oremus" styczeń 2004, s. 111

poniedziałek, 25 stycznia 2016

Poniedziałek, 25 stycznia 2016 Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła


Nie ma takiego grzechu, którego by przed nami jakiś święty nie popełnił. Ilustracją tego stwierdzenia może być życie św. Pawła. Niestrudzony Apostoł, nauczyciel, męczennik miał przecież na sumieniu krzywdę i krew wielu chrześcijan. Historia jego nawrócenia pomaga nam uwierzyć, że miłosierdzie Boże jest naprawdę dla wszystkich. I to nie tylko w tym sensie, że kiedyś, po śmierci, dostaniemy się jakoś do nieba, ale że już teraz, niezależnie od naszej przeszłości, Bóg może przemienić nasze życie tak, by stało się głoszeniem Jego chwały.

Mira Majdan & Agnieszka Wędrychowska, "Oremus" styczeń 2000, s. 102

sobota, 9 stycznia 2016

Niedziela, 10 stycznia 2016 Niedziela Chrztu Pańskiego

"Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie Panu chwalę Jego imienia" (Ps 29, 1-2)

Św. Piotr, naoczny świadek chrztu Jezusa, w swoim przemówieniu do Korneliusza ukazał to zdarzenie jako początek apostolskiego życia Pana. "Wiecie, co się działo... po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą... przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła" (Dz 10, 37-38). Słowa Piotra są echem słów Izajasza i Ewangelii.

Wszystkie teksty ukazują Jezusa jako napełnionego, "namaszczonego" Duchem Świętym. Jak Jego życie ziemskie rozpoczęło się za sprawą Ducha Świętego, tak samo i życie apostolskie rozpoczyna się przy szczególnym udziale tegoż Ducha. Duch Święty opanował Go całkowicie i prowadził w wypełnianiu Jego posłannictwa.

wtorek, 5 stycznia 2016

Środa, 6 stycznia 2016 Uroczystość Objawienia Pańskiego

Mędrcy? Magowie? Królowie? Spór o ich istnienie i liczbę - to detale. Istotą jest pytanie o odwagę: Czy stać nas na to, by tak jak oni pragnąć widzieć szerzej i wyruszyć w drogę? A może jesteśmy jak Herod skoncentrowani na sobie i nie dostrzegamy dziejących się obok ważnych spraw, które wydają się nam zbyt małe i liche, by stać się przedmiotem naszego zainteresowania? No chyba że zagrażają tak ciężko wypracowanemu przez nas obrazowi świata... Bóg objawia się tym, którzy mają w sobie pasję poszukiwania Go, którzy potrafią zostawić siebie i być darem dla innych.

O. Cezary Binkiewicz OP, "Oremus" styczeń 2004, s. 24-25

sobota, 2 stycznia 2016

Sobota, 2 stycznia 2016 Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła

Jeśli dziś słowa św. Jana: "Każdy, kto nie uznaje Syna, nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca", nie budzą w nas zgorszenia i bezradnego zdziwienia, to między innymi dzięki teologii dwóch wielkich doktorów Kościoła z Kapadocji - Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu (IV w.). Jest ironią losu, że właśnie na ziemiach, na których kształtował się dogmat o Trójcy Świętej, Syn nie jest uznawany za jedno z Ojcem. Jak wielkiej potrzeba miłości i wiary, aby na głos Boga objawiającego prawdę o sobie otworzyło się serce człowieka - moje, mojej siostry i brata w każdym zakątku ziemi!

O. Cezary Binkiewicz OP, "Oremus" styczeń 2004, s. 8