Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

poniedziałek, 7 grudnia 2015

Wtorek, 8 grudnia 2015 Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

"Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą" (Łk 21, 28. 42)

Z tekstem ewangelicznym ukazującym Maryję "pełną łaski" zgadza się list św. Pawła do Efezjan: "Niech będzie błogosławiony Bóg... który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich, w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem ku chwale Majestatu swej łaski" (1, 3-6). Najświętsza Dziewica zajmuje pierwsze miejsce w błogosławieństwie i wyborze Boga. Ona jest jedynym świętym i niepokalanym stworzeniem w ścisłym i pełnym tego słowa znaczeniu. W Maryi błogosławieństwo Boże wydało najpiękniejszy i najdoskonalszy owoc. Musiało to nastąpić nie tylko dlatego, że była błogosławiona i wybrana "w Chrystusie", dla Jego zasług, lecz także ze względu na zadanie, jakie miała spełnić względem Chrystusa; miała bowiem stać się Jego matką.

poniedziałek, 30 listopada 2015

Poniedziałek, 30 listopada 2015 Święto św. Andrzeja Apostoła

Święto Apostoła jest okazją do odnowienia świadomości naszej przynależności do Kościoła, którego zaczątkiem była wspólnota dwunastu Apostołów. Św. Andrzej po raz pierwszy zetknął się z Jezusem dzięki świadectwu św. Jana Chrzciciela i natychmiast przyprowadził do Niego swojego brata, Szymona Piotra (zob. J 1,35-42). Podobnie i my należymy do Jezusa dlatego, że ktoś nam przekazał wiarę. Z drugiej strony od naszej wiary i świadectwa zależy również czyjeś poznanie Jezusa i nawrócenie - jest to bardzo konkretny udział w apostolskiej misji Kościoła.

Ks. Maciej Zachara MIC, "Oremus" grudzień 2005, s. 16

wtorek, 17 listopada 2015

Środa, 18 listopada 2015 Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Dojrzałość duchowa człowieka nie musi być związana z wiekiem, wykształceniem, wysokim ilorazem inteligencji. Karolina Kózkówna była prostą, ubogą dziewczyną z wielodzietnej chłopskiej rodziny spod Tarnowa. Od dzieciństwa pracowita i pobożna, chętnie spieszyła innym z pomocą i służyła radą. Miała 16 lat, gdy broniąc swego dziewictwa zginęła z ręki rosyjskiego żołnierza. Drogą bł. Karoliny do dojrzałej miłości była wierność Bogu w zwykłym, codziennym życiu. Pan, widząc jej wytrwałość w szukaniu Go, wyszedł jej na przeciw i przyjął ją do swego domu.

Maria Wesołowska, "Oremus" listopad 2000, s. 78

Wtorek, 17 listopada 2015 Wspomnienie w. Elżbiety Węgierskiej

Gorące pragnienie Zacheusza, aby "koniecznie zobaczyć Jezusa", spotkało się z pragnieniem Jezusa: "Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu". Dla Zacheusza spotkanie to jest po ludzku stratą: rozdał połowę majątku, a przez fakt poczwórnego wynagrodzenia przyznał się do złodziejstwa. Tego dnia jednak Pan uczynił go prawdziwym bogaczem: "Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu". Z tym samym pragnieniem i darem czeka Jezus na moje zaproszenie. Może to się dokonać za chwilę, podczas tej Eucharystii: "Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną". Św. Elżbieta, stając się matką ubogich, szeroko otworzyła swoje serce dla Jezusa.

ks. Jakub Szcześniak, "Oremus" listopad 1998, s. 78

środa, 11 listopada 2015

Czwartek, 12 listopada 2015 Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika


Królestwo Jezusa nie jest królestwem triumfu i sukcesu, do jakiego przywykł ten świat. Jest królestwem Tego, który "musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie". Św. Jozafat Kuncewicz przynależał już do królestwa Jezusa, gdy w 1623 roku został zamęczony w Witebsku za obronę jedności Kościoła. "Oto bowiem królestwo Boże jest pośród [nas]", gdy uczestniczymy we Mszy świętej. Dobrze przeżyta, musi nas kosztować i boleć. Musi też znajdować potwierdzenie w codziennym życiu, tak jak miało to miejsce w życiu św. Jozafata.

ks. Jakub Szcześniak, "Oremus" listopad 1998, s. 60

wtorek, 10 listopada 2015

Środa, 11 listopada 2015 Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

Św. Marcin (316-397) był żołnierzem, walczył w Galii. Po nawróceniu zrezygnował ze służby wojskowej i zwrócił się ku życiu pustelniczemu. Wybrany biskupem Tours, poświęcił się trosce o powierzony lud - nieustannie w drodze, wspierał potrzebujących, wstawiał się za skazańcami. Legenda głosi, że widząc żebraka stojącego w bramie i drżącego z zimna dostrzegł w nim cierpiącego Jezusa. Przeciął więc swój płaszcz i połową okrył tego człowieka. Módlmy się za wstawiennictwem św. Marcina, byśmy tak jak on pokochali Chrystusa obecnego w ubogich i podejmowali wobec nich pokorną służbę.

Maria Wesołowska, "Oremus" listopad 2000, s. 5

poniedziałek, 9 listopada 2015

Wtorek, 10 listopada 2015 Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

"Uznaj swoją godność, chrześcijaninie!" - wołał żyjący w V wieku papież Leon Wielki, zachęcając wiernych do porzucenia przyziemnych dążeń. Jako dobry pasterz, konsekwentnie bronił Kościoła przed herezjami, a także swoim autorytetem zdołał odwieść barbarzyńskiego wodza Attylę od najazdu na Rzym. Oby jego żarliwe wołanie skłoniło nas wszystkich, odkupionych krwią Chrystusa, do większego poszanowania godności własnej oraz tych, z którymi wiąże nas nasze powołanie.

Mira Majdan, "Oremus" listopad 2006, s. 51

niedziela, 8 listopada 2015

Poniedziałek, 9 listopada 2015 Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Sprzedający w świątyni - to obraz ludzi, którzy Kościół traktują jako miejsce załatwiania swoich spraw, idei, nawet najpobożniejszych. W swojej religijności nie dostrzegają Mesjasza przychodzącego do tych, co się źle mają. Odnaleźć swoje miejsce w Kościele to, uznając swą grzeszność, budować na łasce Jezusa, nie zaś na przekonaniu, że jestem świętszy od wszystkich pozostałych. Rocznica poświęcenia Bazyliki na Lateranie jest przypomnieniem, że Chrystus zbudował swój Kościół na tym, który z pokorą uznał swoją grzeszność i przez to stał się piękną świątynią Ducha Świętego. Prośmy, aby każdy z nas, obecnych na Eucharystii, mógł stać się "zdrową wodą" wypływającą ze świątyni.

ks. Jakub Szcześniak, "Oremus" listopad 1998, s. 4

wtorek, 3 listopada 2015

Środa, 4 listopada 2015 Wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa

Wraz z całym Kościołem przeżywamy dziś liturgiczne wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa Mediolanu (1538-1584). Św. Karol, pełen szlachetnych uczuć, ubogacony wszelką wiedzą i zdolny do udzielania napomnień, jak dobry pasterz wprowadzał w swojej diecezji postanowienia Soboru Trydenckiego. Jego apostolska gorliwość i miłość do powierzonych owiec wyniosła go na ołtarze jako świętego. Wpatrzeni w jego przykład i umocnieni uczestnictwem w Eucharystii, gorliwie i z radością służmy Bogu, abyśmy kiedyś zdali sprawę z powierzonego nam dziedzictwa i zostali przyjęci do grona świętych.

ks. Dariusz Kwiatkowski, "Oremus" listopad 2005, s. 28

niedziela, 1 listopada 2015

Poniedziałek, 2 listopada 2015 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych

Dzisiejszy dzień w świadomości wielu jest dniem refleksji o śmierci, nawiedzania cmentarzy, składania kwiatów, zapalania zniczy na grobach. Wobec faktu śmierci często opuszczamy bezradnie ręce, zapominając, że dłoniom Ojca miłosiernego możemy powierzać życie i śmierć naszych bliskich i nas samych. Ufając Bogu, który jest "miłośnikiem życia", z radością i ze zdumieniem odnajdziemy kiedyś naszych zmarłych pośród żyjących.

ks. Jakub Szcześniak, "Oremus" listopad 1998, s. 10

Niedziela, 1 listopada 2015 Uroczystość Wszystkich Świętych


Kiedy słuchamy dziś błogosławieństw Pana Jezusa, wydają się nam one odległe i nieosiągalne, tak jak wydaje się nam niedostępna świętość. Gdy jednak próbujemy odczytać je w kontekście życia naszych bliskich i przyjaciół, którzy już odeszli do Pana, a co do których nosimy w sercu przekonanie, iż przynależą do niezliczonej rzeszy Wszystkich Świętych, wtedy wezwania "błogosławieni jesteście" stają się niezwykle bliskie i realne. Świętość staje się dla nas dostępna dzięki "dziewiątemu błogosławieństwu": "Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka...". Nasi bliscy święci, to ci, "którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka".
ks. Jakub Szcześniak, "Oremus" listopad 1998, s. 4

środa, 28 października 2015

Środa, 28 października 2015 Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

Św. Szymon, jeden z Dwunastu - w odróżnieniu od Szymona Piotra zwany "Kananejczykiem" lub "gorliwym" - zaniósł Ewangelię do Egiptu i Persji. Natomiast Juda Tadeusz - "syn Jakubowy", jak go określa św. Łukasz Ewangelista - prawdopodobnie głosił Dobrą Nowinę w Mezopotamii, a potem w Persji. Obaj zostali przez Chrystusa powołani spośród zwykłej, szarej codzienności. I obaj tak mocno do Niego przylgnęli, że głosili Go obcym narodom i zaświadczyli o Nim męczeńską śmiercią. Królestwo Boże nie jest dla wyczynowców. Jest dla zwykłych ludzi, którzy z prostotą dziecka ufnie podążają za Tym, który jest większy niż oni sami i który nawet z najgłębszej otchłani cierpienia wyprowadza ostatecznie ku światłu.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 132

czwartek, 22 października 2015

Czwartek, 22 października 2015 Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża


Wspominamy w liturgii Kościoła św. Jana Pawła II, papieża (1920-2005). Jest to zarazem 36. rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której wołał w homilii: "Nie bójcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. (.) Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Tylko On to wie". To wezwanie na różne sposoby powtarzał przez cały swój pontyfikat, sam będąc otwarty na Chrystusa i na każdego człowieka. Dziś wzywa nas do tego samego: aby nie bać się i być otwartym najpierw na Chrystusa, a następnie Jego mocą na człowieka. otwartość ta stanowi fundament cywilizacji miłości, którą święty Papież głosił i o którą walczył.

O. Stanisław Łucarz SJ, "Oremus" październik 2014, s. 99-100

wtorek, 20 października 2015

Środa, 21 października 2015 Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa

Jakub Strzemię (1340-1409) urodził się prawdopodobnie w Małopolsce, lecz później z rodziną przeniósł się na Ruś. Jako młody człowiek wstąpił do franciszkanów. W zakonie pełnił m.in. obowiązki przełożonego oraz misjonarza - wędrował pieszo przez Ruś, głosząc Ewangelię. Mianowany arcybiskupem Halicza, rozpoczął organizację metropolii i doprowadził do przeniesienia jej stolicy do Lwowa. Był też zaufanym doradcą króla Władysława Jagiełły. We wszystkim, co czynił, cechowała go wielka gorliwość duszpasterska, prostota życia, duch pojednania i troska o to, by Chrystus był znany i kochany. Był pasterzem na miarę słów Chrystusa: "rządcą wiernym i roztropnym", hojnie rozdzielającym dobra otrzymane od Pana.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 90

sobota, 17 października 2015

Sobota, 17 października 2015 Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika


Dzisiejszy patron, św. Ignacy Antiocheński (zm. 107), według legendy miał być tym dzieckiem, które Chrystus postawił przed Apostołami, mówiąc: "Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego". Wiadomo, że był trzecim z kolei (po św. Piotrze i św. Ewodiuszu) biskupem Antiochii (ok. 70-107). Podczas prześladowania chrześcijan, za cesarza Trajana, został skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta. Miał już 80 lat. Odesłano go pod eskortą do Rzymu. Podczas długiej i męczącej podróży napisał kilkanaście listów do gmin chrześcijańskich. Wyraził w nich głęboką wiarę i pokój serca wobec czekającej go męczeńskiej śmierci. Są one ważnym świadectwem wiary pierwotnego Kościoła.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 7

czwartek, 15 października 2015

Piątek, 16 października 2015 Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Św. Jadwiga Śląska wywodziła się z arystokratycznego rodu z Andechs w Bawarii. W bardzo młodym wieku poślubiła księcia wrocławskiego Henryka Brodatego. Stanowili wzorowe małżeństwo i doczekali się kilkorga dzieci. Jadwiga otaczała opieką miejscową ludność, zwłaszcza w czasie klęsk, wspierała ubogich, wyposażała kościoły i klasztory. W swoim życiu boleśnie doświadczyła krzyża - musiała stawić czoło wielu tragediom w swojej rodzinie, przeżyła śmierć prawie wszystkich swoich dzieci oraz ekskomunikę i śmierć męża. Te doświadczenia przyjęła z pokorą i zawierzeniem Bożemu miłosierdziu. Po śmierci męża wstąpiła do ufundowanego przez siebie klasztoru cysterek w Trzebnicy. Zmarła w 1243 roku, w wieku 60 lat.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 70-71

środa, 14 października 2015

Czwartek, 15 października 2015 Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

Św. Teresa od Jezusa (1515-1582) wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego w Avili w wieku 20 lat. Życie zakonne znacznie odbiegało wówczas od ewangelicznego ideału. Teresa przeżywała ciężkie udręki duchowe. Wreszcie, z pomocą roztropnego spowiednika, pojęła, że Bóg ją wzywa do odnowy swego zakonu. We współpracy ze św. Janem od Krzyża przeprowadziła reformę, dzięki której powstały klasztory żyjące według pierwotnej, surowej reguły, przenikniętej duchem modlitwy i ascezy. Reforma dała początek zakonowi karmelitów i karmelitanek bosych. Teresa była mistyczką i wybitną pisarką. Spod jej pióra wyszły dzieła zaliczane do klasyki literatury duchowej, spośród których najbardziej znane to: "Księga życia", "Droga doskonałości", "Twierdza wewnętrzna" i "Księga fundacji".
Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 67

niedziela, 4 października 2015

Poniedziałek, 5 października 2015 Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

Gdy 5 października 1938 roku siostra Faustyna Kowalska zakończyła swe ziemskie życie, nikt nie przypuszczał, że już wkrótce jej imię będzie znane niemal na całym świecie dzięki nabożeństwu do Bożego Miłosierdzia. Nabożeństwo to, związane z wieloma obietnicami, oparte jest na objawieniu prywatnym prostej, pokornej zakonnicy. Miłosierny Jezus gotów jest nieustannie do okazywania nam niezliczonych łask. Możemy o nie prosić za pośrednictwem patronki dzisiejszego dnia. Wraz z nią wysławiajmy Boże Miłosierdzie i dawajmy o nim świadectwo, pełniąc dzieła chrześcijańskiej miłości.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 23-24

czwartek, 1 października 2015

Piątek, 2 października 2015 Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

Dziś spotykamy się z naszymi Aniołami Stróżami z racji ich wspomnienia. Są oni naszymi wiernymi przyjaciółmi, posłanymi przez Boga ku naszej obronie i dla towarzyszenia nam na drodze do wieczności. Tak jak towarzyszyli wielu postaciom biblijnym i wielu świętym, również i nam gotowi są służyć: prowadząc nas, wspierając, broniąc od złego i podpowiadając dobre rozwiązania. Sam Bóg, w czytaniu z Księgi Wyjścia, zachęca nas, byśmy ich słuchali i z nimi współpracowali. Zaprośmy dziś naszych przyjaciół - Aniołów Stróżów - do oddawania wraz z nami chwały Bogu w tej Eucharystii.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 10

środa, 30 września 2015

Czwartek, 1 października 2015 Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), karmelitanka z klasztoru w Lisieux, we Francji, odkryła własną drogę do świętości, którą nazwała "małą drogą". Poddała się całkowicie prowadzeniu Boga, w pełnym zaufaniu i gotowości współpracy z Nim. Pogodnie znosząc swoje słabości fizyczne, opanowując trudne i bolesne uczucia, wszystko oddawała Bogu wraz z modlitwami za bliskich, za współsiostry i za misje, których jest patronką. Jej autobiografia, "Dzieje duszy", dowodzi bardzo współczesnego rozumienia uprzedzającej Bożej miłości i miłosierdzia. Św. Teresa została kanonizowana w 1925 roku, a w 1997 papież Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła.

Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 4

wtorek, 29 września 2015

Środa, 30 września 2015 Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Św. Hieronim (ok. 340-420), rozmiłowany w nauce mistrz słowa, ponad studiowanie łacińskich klasyków, Cycerona i Wergiliusza, przedkładał zgłębianie słów Pana. Jako badacz, św. Hieronim odznaczał się wręcz encyklopedyczną wiedzą, jako prezbiter - umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej. Przede wszystkim jednak zapamiętane zostało jego niebywałe umiłowanie Pisma Świętego. "Znalazłem Twoje słowa i pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego".

Joanna Woroniecka-Gucza, "Oremus" wrzesień 2006, s. 125

Wtorek, 29 września 2015 Święto Świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Ludziom trzeciego tysiąclecia niekiedy trudno jest uwierzyć w istnienie aniołów. Tymczasem w wizjach prorockich Starego Testamentu, w Księdze Apokalipsy czy w samych wypowiedziach Chrystusa często spotykamy się z odniesieniami do aniołów, którzy przebywają stale w obecności Boga, ale także biorą udział w życiu człowieka. Bóg posyła ich, aby strzegli ludzi, służyli im pomocą i objawiali Jego wolę. Warto o nich pamiętać, dostrzegać ich pomoc i wstawiennictwo oraz dziękować Bogu za ich obecność wśród nas.

Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 114

wtorek, 22 września 2015

Środa, 23 września 2015 Wspomnienie św. Pio z Petrelciny

Kościół wspomina dziś osobę jednego z największych mistyków, włoskiego kapucyna - o. Pio z Pietrelciny. Owocem jego głębokiej wiary było duchowe i cielesne zjednoczenie z Chrystusem cierpiącym za ludzkie grzechy. Dlatego Eucharystia zawsze stanowiła centrum kapłańskiej posługi o. Pio. Heroiczność cnót oraz cuda, które dokonały się za jego wstawiennictwem, zostały potwierdzone podczas kanonizacji dokonanej w 2002 roku przez Jana Pawła II.

Michał Piotr Gniadek, "Oremus" wrzesień 2008, s. 95

poniedziałek, 21 września 2015

Poniedziałek, 21 września 2015 Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

Każdemu człowiekowi Chrystus udziela darów według miary swojej miłości. Niestety, ludzkie spojrzenia i opinie albo nasze własne przekonania o nas nie pozwalają nam uwierzyć w to, że jesteśmy tak bardzo obdarowani. Także celnik Mateusz wiele musiał w sobie pokonać, by poczuć się godnym wezwania Jezusa. Co nas dzisiaj krępuje, by wielkodusznie pójść za Panem?

S. Maria Elia i ks. Wojciech Skóra MIC, "Oremus" wrzesień 2001, s. 90

czwartek, 17 września 2015

Piątek, 18 września 2015 Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

Jezus zadał ból Maryi i Józefowi, pozostając w świątyni, jednak nie miał wątpliwości, że tak należy postąpić, skoro tego chciał od Niego Ojciec. Św. Stanisław Kostka (1550-1568) szedł śladami Jezusa. Czując, że Bóg powołuje go na swoje ścieżki, sprzeciwił się rodzicom, sprawił im przykrość, ale wypełnił wolę Bożą. Chrześcijaństwo nie polega na tym, aby być grzecznym, ugłaskanym. Czasem trzeba zdobyć się na stanowczy sprzeciw, jeśli ktoś staje na drodze wypełnienia woli Bożej w naszym życiu.

Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 71

wtorek, 15 września 2015

Środa, 16 września 2015 Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa


Św. Korneliusz, papież, i św. Cyprian, biskup Kartaginy, żyli w III wieku, kiedy cesarstwo rzymskie zalewały kolejne fale prześladowań chrześcijan. Wielu załamywało się wówczas i wypierało się wiary, by ocalić życie. Później, gdy prześladowania ustawały, pragnęli być na nowo przyjęci do Kościoła. Korneliusz i Cyprian okazali się miłosiernymi pasterzami, biorąc w obronę niewiernych chrześcijan i umożliwiając im powrót do wspólnoty wierzących. Poszli do końca drogą wskazaną przez Chrystusa: tym, którzy upadli, tak jak On okazali współczucie i udzielili przebaczenia, sami natomiast dobrowolnie złożyli swe życie w ofierze. (B.P.)

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" wrzesień 2003, s. 64

poniedziałek, 14 września 2015

Wtorek, 15 września 2015 Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Najpierw przeszył serce Maryi miecz słowa wypowiedzianego przez Symeona. Pod krzyżem przeszył je miecz boleści. Słowa umęczonego Chrystusa: "Niewiasto - oto syn Twój", to testament, który Maryja podejmuje, by do końca wypełnić wolę Boga. Stała się Matką całej ludzkości, każdego człowieka - swoją miłość do Syna przelała na ludzi, z którymi Chrystus się utożsamia. Jest Matką Bolesną, ponieważ współcierpiąc z ukrzyżowanym Jezusem, pozostaje blisko każdego cierpiącego człowieka.

Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 61

niedziela, 13 września 2015

Poniedziałek, 14 września 2015 Święto Podwyższenia Krzyża świętego


Krzyż to pierwszy ołtarz, na którym dokonała się ofiara Jezusa Chrystusa. Na nim "zajaśniała potęga Chrystusa Ukrzyżowanego". Ofiara ta wciąż się uobecnia - codziennie, na ołtarzach świata. Kapłan unoszący Hostię - Ciało Chrystusa - wywyższa także Jego krzyż, przez który dostąpiliśmy zbawienia. Uczestnicząc w Eucharystii, oddajemy cześć ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu Synowi Bożemu i uznajemy w Nim naszego Pana i Króla.


Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 56

poniedziałek, 7 września 2015

Wtorek, 8 września 2015 Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Narodziła się, by stać się Oblubienicą Ducha Świętego i Matką Bożego Syna. Wybrana przez Boga, niepokalana, nieskażona grzechem pierworodnym. Pomimo tak wielkich łask Maryja musiała bardzo wiele wycierpieć. Jej wiara okazała się jednak niewzruszona. Wypełniła wszystko, czego Bóg od Niej oczekiwał. Prośmy Maryję, by wypraszała nam łaskę niezachwianej wiary i uczyła nas, jak w najtrudniejszych próbach powiedzieć Bogu "tak".

Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 32

środa, 2 września 2015

Czwartek, 3 września 2015 Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Papież Grzegorz Wielki (540-604) jest jednym z największych świętych i Ojców Kościoła zachodniego. Przyczynił się do wzrostu jedności Kościoła, zreformował liturgię, ujednolicając i upowszechniając obrządek rzymski, pozostawił po sobie liczne pisma, czytane i komentowane do dziś. On również - jeszcze nim został papieżem - zapoczątkował praktykę tzw. Mszy gregoriańskich za zmarłych. Pomimo wielkich dokonań był człowiekiem bardzo pokornym. Na początku swego pontyfikatu nadał sobie tytuł (używany przez papieży do dziś): "sługa sług Bożych"; pozostał mu wierny w praktyce do samego końca, pozwalając, by sam Chrystus działał w nim i przez niego dla zbawienia ludzi.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" wrzesień 2003, s. 11

piątek, 28 sierpnia 2015

Sobota, 29 sierpnia 2015 Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Jak ważne są sprawy moralne? Dziś często powtarza się, że należą one do prywatnej sfery osądu sumienia. Herod z pewnością użyłby tego rodzaju argumentu, broniąc swojego małżeństwa z Herodiadą. Czy nie powinien mieć prawa do swojego szczęścia? Św. Jan Chrzciciel i jego męczeńska śmierć jednak temu przeczą: "Nie wolno ci mieć żony twego brata". To "nie wolno" jest właśnie nakazem sumienia, które wymaga wierności Bogu także w konkretnym postępowaniu. Wierność Bogu to nie tylko dogmaty, ale i sposób życia, którym człowiek daje świadectwo Bogu i Jego miłości.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 130

Piątek, 28 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

Święty Augustyn urodził w 354 roku w Tagaście, a zmarł 28 sierpnia 430 roku w Hipponie. Wszechstronnie utalentowany, a jednocześnie zagubiony w bolesnym poszukiwaniu sensu życia, uwikłał się w heretyckie poglądy i nieuporządkowany sposób życia. Dyskretnie modląca się matka wyprosiła dla niego nawrócenie, w którym szczególną rolę odegrał biskup Mediolanu, św. Ambroży. To z jego rąk w 387 roku Augustyn przyjmuje chrzest. Później zostaje kapłanem, a wreszcie biskupem Hippony - stając się wzorowym pasterzem, wybitnym myślicielem i jednym z największych teologów. Został zaliczony w poczet pierwszych czterech wielkich doktorów Kościoła łacińskiego, obok wspomnianego już św. Ambrożego oraz św. Grzegorza i św. Hieronima.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 126-127

środa, 26 sierpnia 2015

Środa, 26 sierpnia 2015 Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Gdy poczyna się kolejne dziecko, poszerza się także serce matki, obejmując miłością kolejną osobę, jej potrzeby, jej inność. Przedziwną tajemnicą jest macierzyństwo Maryi, która biorąc pod swoją opiekę tak wiele ludzi i narodów, czyni to w taki sposób, że każde z jej dzieci, a nawet całe narody, czują się kochane szczególną i osobistą miłością. Dla nas miejscem i wizerunkiem, który tę miłość ukonkretnia, jest właśnie Czarna Madonna z Częstochowy, gdzie wielokrotnie mogliśmy doświadczyć Jej czułej macierzyńskiej opieki i wybrania zarówno jako naród, jak i poszczególne osoby, pielgrzymujące do Jej i zarazem naszego domu.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 118

niedziela, 23 sierpnia 2015

Poniedziałek, 24 sierpnia 2015 Święto św. Bartłomieja Apostoła

Święty Bartłomiej, utożsamiany z Natanaelem, jest jednym z dwunastu Apostołów. Początkowo sceptycznie odniósł się do wieści o znalezieniu Mesjasza, bo "czyż może co dobrego pochodzić z Nazaretu?". Jednak w osobistym spotkaniu z Jezusem wątpliwości Natanaela ustąpiły i bardzo szybko otworzył się na Mistrza. Sam Jezus mówi o nim, że jest człowiekiem prawym, który nie ucieka się do manipulacji innymi ludźmi dla osiągnięcia własnych celów. Przy Jezusie św. Bartłomiej stanie się fundamentem świętego Miasta Jeruzalem, Oblubienicy Baranka.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 108-109

piątek, 14 sierpnia 2015

Sobota, 15 sierpnia 2015 Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Maryja zostaje wzięta do nieba - z duszą i ciałem. Wywyższona ponad aniołów, doświadcza już w pełni tego, o czym mówi św. Paweł: Jej ciało zostaje przyodziane w niezniszczalność i nieśmiertelność w domu Ojca. Oba błogosławieństwa ewangeliczne odnajdują w niej pełnię: zaprawdę, błogosławione łono, które nosiło Jezusa, i piersi, które ssał. Błogosławiona jest Ta, która słuchając, zachowywała wszystkie Boże słowa w swoim sercu. Niebo odtąd staje się domem Maryi, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 66

czwartek, 13 sierpnia 2015

Piątek, 14 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Dzisiejszy patron, św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, był przejęty duszpasterską troską o powierzonych mu ludzi. Gruntownie wykształcony (uzyskał doktoraty z filozofii i teologii), spożytkował swoje talenty i wiedzę wydając czasopisma: "Rycerz Niepokalanej" oraz "Mały Dziennik". Przez kilka lat pracował także na misjach w Japonii. W 1941 roku został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie do końca podnosił współwięźniów na duchu i zachęcał do powierzenia się w ręce Niepokalanej. Swoje radykalne oddanie Bogu i Maryi św. Maksymilian przypieczętował, ofiarując życie za skazanego na śmierć współwięźnia.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2009, s. 61

wtorek, 11 sierpnia 2015

Wtorek, 11 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Klary, dziewicy


"Jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego". Święci pokazują nam drogę takiego dzięcięctwa, która jest zarazem drogą dojrzałości i odwagi. Jozue nabiera męstwa i doświadczenia u boku Mojżesza, aby wprowadzić lud do Ziemi Obiecanej. Podobnie św. Klara (ok. 1193-1253) uczy się świętości z pomocą św. Franciszka z Asyżu i jego przyjaźni. To poprowadzi ją do całkowitego powierzenia siebie Bogu poprzez radykalizm życia zakonnego we wspólnocie klarysek, których była współzałożycielką.


O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 49

niedziela, 9 sierpnia 2015

Poniedziałek, 10 sierpnia 2015 Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

W 257 i 258 roku cesarz Walerian wydał edykty prowadzące do ostrych prześladowań chrześcijan. W wyniku tych prześladowań, które pozbawiły życia wielu ludzi, śmierć poniósł także św. Wawrzyniec, diakon. Gdy konfiskowano mienie chrześcijan i zażądano od Wawrzyńca wydania majątku kościelnego, ten miał przedstawić ubogich jako prawdziwe bogactwo Kościoła. Został stracony w Rzymie, 10 sierpnia 258 roku. W ikonografii jest często przedstawiany z żelazną kratą, znakiem jego męczeństwa. Kult św. Wawrzyńca rozszerzył się już w IV wieku. Jego przykład także dziś nie przestaje być świadectwem, że życie "utracone" dla Pana Boga zawsze jest owocne.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 45

piątek, 7 sierpnia 2015

Sobota, 8 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Dominika, prezbitera


Święty Dominik (1170-1221) był człowiekiem wielkiej wrażliwości i mądrości. Widząc potrzeby ludzi, był gotów porzucić współczesne mu stabilne struktury życia zakonnego, aby z odwagą szukać nowych dróg przywracających prostotę i moc życia apostolskiego. To poszukiwanie doprowadziło go do świętego kaznodziejstwa "wszystkim, wszędzie, i na wszelkie sposoby", do szukania w ubóstwie drogi do ubogich, w czystości - do serdecznej bliskości z drugim człowiekiem, a w posłuszeństwie i we wspólnocie - do wzajemnej służby otrzymanymi od Boga darami. Tak zrodził się Zakon Kaznodziejski - dominikanie. Wszyscy, którzy spotkali św. Dominika, doświadczali przedziwnego uroku jego osoby: przy nim ludzie odkrywali ze zdumieniem, że ktoś widzi w nich dobro, i nabierali przekonania, że można i warto żyć inaczej - bliżej Boga i człowieka.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 37

wtorek, 4 sierpnia 2015

Wtorek, 4 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera

Święty Jan Maria Vianney (1786-1859), proboszcz maleńkiej parafii w Ars w południowej Francji, modlitwą i pokutą dokonał cudu nawrócenia ogromnej liczby ludzi, w tym także intelektualistów i polityków swego czasu. Pochodzący z ubogiej rodziny i pozbawiony łatwości do nauki, z trudem ukończył seminarium. Był człowiekiem wielkiej wiary i pokory, a także heroicznej służby bliźniemu. Jego ewangeliczny radykalizm doprowadził go do świętości i zażyłej bliskości z Bogiem. Bliska więź ze Stwórcą i Zbawicielem uzdolniła go do przekraczania własnych ograniczeń, tak że dzięki Jezusowi stał się wielkim świętym swoich czasów. Tylko Chrystus może pomnożyć w nieskończoność nasze talenty, jeśli pozwolimy Mu działać.

O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 17

piątek, 31 lipca 2015

Sobota, 1 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

Święty Alfons Liguori (1696-1787) - pochodzący ze szlacheckiego rodu, zamożny i utalentowany - miał wszelkie dane, by odnieść sukces w oczach świata. A jednak porzucił świetnie zapowiadającą się karierę adwokacką, aby oddać się apostolstwu. Pracował wśród młodzieży i ludzi zaniedbanych moralnie, głosił kazania i prowadził misje ludowe, wiele pisał. Około 160 jego prac przełożono na 61 języków! Przez całe swe kapłańskie życie był bez reszty oddany ludziom, którym służył. Będąc biskupem spieniężył skarby swego pałacu, by zakupić żywność dla głodujących. Ciężka praca i surowa asceza wyczerpały go tak bardzo, że był zmuszony zrzec się kierowania diecezją. Zmarł wśród współbraci z założonego przez siebie zgromadzenia - księży redemptorystów - w wieku 91 lat.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 4

czwartek, 30 lipca 2015

Piątek, 31 lipca 2015 Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli


Dziś wspominamy św. Ignacego z Loyoli (1491-1556), założyciela Towarzystwa Jezusowego, którego pragnieniem było czynić wszystko "na większą chwałę Boga". Opracowany przez św. Ignacego schemat rekolekcji do dziś pomaga ludziom budować głęboką więź z Chrystusem, poznawać i spełniać Jego wolę. A jaka jest nasza relacja z Bogiem? Czy umiemy z głębokim szacunkiem i miłością oddawać Mu cześć i wsłuchiwać się w Jego słowa? Czy żyjemy dla Jego większej chwały?

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 130

wtorek, 28 lipca 2015

Środa, 29 lipca 2015 Wspomnienie św. Marty

W dzisiejsze wspomnienie św. Marty, siostry Marii i Łazarza, stajemy wobec pytania, jak kochać Boga. W postawie Marty zachwyca nas miłość względem bliźnich, troska o ich potrzeby. Marta łączy miłość z żywą wiarą. Podobnie jak ona nie zawsze rozumiemy Boże słowa, Bożą wolę względem nas, ale zawsze możemy zaufać - powierzyć się Jezusowi. Prośmy dzisiaj, byśmy tak jak Marta byli ludźmi wiary, nadziei i miłości.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 122-123

piątek, 24 lipca 2015

Sobota, 25 lipca 2015 Święto św. Jakuba Apostoła

„Kielich mój pić będziecie”

Jakub, syn Zebedeusza, zwany także Jakubem Starszym, jest jednym z trzech — obok Piotra i Jana — uprzywilejowanych uczniów, dopuszczonych przez Jezusa do udziału w ważnych momentach Jego życia. Razem z Piotrem i Janem był przy Jezusie w chwili agonii w ogrodzie Getsemani oraz w czasie Jego przemienienia. Są to sytuacje bardzo różniące się między sobą: w jednym przypadku Jakub z dwoma innymi apostołami doświadcza chwały Pana, widzi Go, jak rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem, widzi przejawiający się w Jezusie Boski blask. W drugim przypadku staje wobec cierpienia i upokorzenia, widzi na własne oczy, jak Syn Boży się uniża, stając się posłuszny aż do śmierci. Z pewnością to drugie doświadczenie stanowiło dla niego okazję, by dojrzeć w wierze, by skorygować jednostronną, tryumfalistyczną interpretację pierwszego doświadczenia: musiał on dostrzec, że Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski jako tryumfator, w rzeczywistości nie był tylko otaczany czcią i chwałą, ale również doznawał cierpień i słabości. Chwała Chrystusa urzeczywistnia się właśnie na krzyżu, w uczestnictwie w naszych cierpieniach.

To dojrzewanie w wierze zostało doprowadzone do pełni przez Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, tak że Jakub nie wycofał się, gdy nadeszła chwila najwyższego świadectwa. Jak informuje nas Łukasz, na początku lat czterdziestych I w. król Herod Agrypa, wnuk Heroda Wielkiego, «zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana» (Dz 12, 1-2)... Od św. Jakuba możemy się wiele nauczyć: gotowości przyjęcia powołania, które daje nam Pan, nawet gdy domaga się od nas pozostawienia «łodzi», symbolizującej ludzkie bezpieczeństwo; entuzjazmu w pójściu za Nim drogami, które On nam wskazuje, odbiegającymi od naszych iluzorycznych oczekiwań; gotowości świadczenia o Nim z odwagą, a gdy potrzeba, aż do złożenia najwyższej ofiary z życia. Tak więc Jakub Starszy jawi się nam jako wymowny przykład ofiarnego przylgnięcia do Chrystusa. On, który na początku za pośrednictwem swojej matki prosił, by mógł zasiadać ze swoim bratem obok Mistrza w Jego Królestwie, jako pierwszy pił kielich męki, jako pierwszy z apostołów poniósł męczeństwo.
Benedykt XVI, papież od 2005 do 2013
Audiencja generalna z 21.06.06 (© copyright Libreria Editrice Vaticana)
 
Obchodzimy dziś święto Apostoła Jakuba, syna Zebedeusza i brata św. Jana. Pan wybrał go i powołał do grona swoich najbliższych uczniów. Nauczył go, że owocność życia zależy od miłości, z jaką służymy braciom. Św. Jakub przyjął moc Bożego słowa, a wraz z nim przyjął też drogę krzyża. Jezus zapowiedział mu, że będzie pił z Jego kielicha i rzeczywiście, Jakub był pierwszym męczennikiem z grona Apostołów. Służąc Bogu aż po ofiarę z życia, osiągnął wieczną chwałę.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 106

czwartek, 23 lipca 2015

Piątek, 24 lipca 2015 Wspomnienie św. Kingi

Słowa Boże są nam dane z miłości, są źródłem życia wiecznego. Osobą, w której słuchanie Boga wydało liczne owoce, jest patronka dzisiejszego dnia - św. Kinga (1234-1292). Była córką króla Węgier i żoną Bolesława Wstydliwego. Ani bogactwo, ani władza nie oddaliły jej od Boga. Dla ludu była jak matka, a po śmierci męża, wraz z którym ślubowała wcześniej czystość, wstąpiła do klasztoru klarysek, poddając się we wszystkim surowej zakonnej regule. Owoce jej świętego życia trwają do dziś.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 102-103

środa, 22 lipca 2015

Czwartek, 23 lipca 2015 Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

Obchodzimy dzisiaj święto patronki Europy, św. Brygidy Szwedzkiej (1303-1373), która była żoną, matką ośmiorga dzieci, a po śmierci męża poświęciła się Bogu i założyła nowe zgromadzenie zakonne. Potrafiła łączyć głęboką, mistyczną relację z Panem z zaangażowaniem w sprawy publiczne. Św. Brygida zrealizowała ideał życia wiarą w Tego, który nas umiłował i samego siebie za nas wydał. Jest ona dla nas przykładem osoby wiernie trwającej w miłości Boga.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 99

wtorek, 21 lipca 2015

Środa, 22 lipca 2015 Wspomnienie św. Marii Magdaleny

Święta Maria Magdalena była kobietą, która całym sercem ukochała Jezusa, a po Jego śmierci przeżywała głęboki ból. Dlatego Jezus właśnie jej się objawił i uczynił ją pierwszym świadkiem swego zmartwychwstania. To ona głosiła Apostołom Dobrą Nowinę, zanim zanieśli ją na krańce świata. Postać Marii Magdaleny stawia nam pytanie czy umiemy kochać i całym sercem pragnąć obecności Boga, czy umiemy żyć dla Niego. Prośmy dzisiejszą patronkę o wstawiennictwo, aby także dla nas Jezus stał się jedyną miłością i sensem naszego życia.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 95

niedziela, 12 lipca 2015

Poniedziałek, 13 lipca 2015 Wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta

Jezus nie zapewnia nam spokojnego i beztroskiego życia, nie zaciera różnicy między dobrem a złem. Wręcz przeciwnie, ukazał nam, że każdy człowiek musi jednoznacznie wybrać, czy pójdzie za Nim, czy nie. A pójście za Jezusem to także wzięcie swojego krzyża, to zgoda na cierpienie, które jest nieodłączną częścią życia. Uczą nas tego patroni dzisiejszego dnia, święci Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy żyjący na przełomie X i XI wieku. Stawiając miłość do Boga ponad radości tego świata, dają nam przykład radykalnego wyboru Jezusa. Andrzej Świerad był benedyktynem; osiadł w pustelni w Tropiu nad Dunajcem, opodal Czchowa. Benedykt zaś był jego uczniem i wieloletnim towarzyszem. Obaj zostali kanonizowani już w 1083 roku, jako jedni z pierwszych Polaków.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 57

piątek, 10 lipca 2015

Sobota, 11 lipca 2015 Święto św. Benedykta opata

Aby zyskać prawdziwą mądrość, trzeba wytrwale szukać woli Bożej, a poznawszy ją, być gotowym za nią iść. Św. Benedykt (ok. 480-547), patron Europy, umiał opuścić wszystko, by iść za Jezusem. Lata modlitwy i doświadczeń zaowocowały mądrością, dzięki której ułożył regułę życia, będącą podstawą wielu późniejszych zakonów. Módlmy się za jego wstawiennictwem, abyśmy żyli roztropnie, nie trwoniąc czasu na rzeczy bezwartościowe i pamiętając o celu naszego życia, jakim jest wieczność w domu Pana.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2015, s. 49

niedziela, 5 lipca 2015

Poniedziałek, 6 lipca 2015 Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

"Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię". To światło jest naszym skarbem, skarbem, którym powinniśmy się dzielić. Dobrze to rozumiała patronka dzisiejszego dnia, bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), która poświęciła wszystkie swoje zdolności służbie misjom w Afryce. Wydawała czasopismo "Echo z Afryki" i prowadziła korespondencję z misjonarzami. Jej skromne dzieło zaczęło się tak rozrastać, że znalazła współpracowników i założyła Sodalicję św. Piotra Klawera. Bł. Maria Teresa Ledóchowska pokazuje nam miłość przenikniętą głębokim zaufaniem Jezusowi i wyrażającą się w konkretnych czynach.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2015, s. 29