Patronem tego bloga jest święty Jan Paweł II...


Serdecznie witam wszystkich Odwiedzających...
Proszę wpisywać intencje na stronie " Modlitwa wstawiennicza" lub klikając z prawej strony w obrazek...wszystkich również proszę o modlitwę za mnie i we wpisanych prośbach...
miłe będzie dla mnie również pozostawienie śladu Waszego pobytu tutaj w komentarzach...ubogacajmy się wzajemnie......sobota 9 kwietnia 2011 roku...
Z pozdrowieniem Chrystusowym - TeresaŚwięty Jan Paweł II...
"Proszę was: - abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, - abyście od Niego nigdy nie odstąpili, - abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On "wyzwala" człowieka, - abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest "największa", która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" (frag. homilii na krakowskich Błoniach, 1979 r.).

piątek, 31 lipca 2015

Sobota, 1 sierpnia 2015 Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

Święty Alfons Liguori (1696-1787) - pochodzący ze szlacheckiego rodu, zamożny i utalentowany - miał wszelkie dane, by odnieść sukces w oczach świata. A jednak porzucił świetnie zapowiadającą się karierę adwokacką, aby oddać się apostolstwu. Pracował wśród młodzieży i ludzi zaniedbanych moralnie, głosił kazania i prowadził misje ludowe, wiele pisał. Około 160 jego prac przełożono na 61 języków! Przez całe swe kapłańskie życie był bez reszty oddany ludziom, którym służył. Będąc biskupem spieniężył skarby swego pałacu, by zakupić żywność dla głodujących. Ciężka praca i surowa asceza wyczerpały go tak bardzo, że był zmuszony zrzec się kierowania diecezją. Zmarł wśród współbraci z założonego przez siebie zgromadzenia - księży redemptorystów - w wieku 91 lat.

Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 4

czwartek, 30 lipca 2015

Piątek, 31 lipca 2015 Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli


Dziś wspominamy św. Ignacego z Loyoli (1491-1556), założyciela Towarzystwa Jezusowego, którego pragnieniem było czynić wszystko "na większą chwałę Boga". Opracowany przez św. Ignacego schemat rekolekcji do dziś pomaga ludziom budować głęboką więź z Chrystusem, poznawać i spełniać Jego wolę. A jaka jest nasza relacja z Bogiem? Czy umiemy z głębokim szacunkiem i miłością oddawać Mu cześć i wsłuchiwać się w Jego słowa? Czy żyjemy dla Jego większej chwały?

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 130

wtorek, 28 lipca 2015

Środa, 29 lipca 2015 Wspomnienie św. Marty

W dzisiejsze wspomnienie św. Marty, siostry Marii i Łazarza, stajemy wobec pytania, jak kochać Boga. W postawie Marty zachwyca nas miłość względem bliźnich, troska o ich potrzeby. Marta łączy miłość z żywą wiarą. Podobnie jak ona nie zawsze rozumiemy Boże słowa, Bożą wolę względem nas, ale zawsze możemy zaufać - powierzyć się Jezusowi. Prośmy dzisiaj, byśmy tak jak Marta byli ludźmi wiary, nadziei i miłości.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 122-123

piątek, 24 lipca 2015

Sobota, 25 lipca 2015 Święto św. Jakuba Apostoła

„Kielich mój pić będziecie”

Jakub, syn Zebedeusza, zwany także Jakubem Starszym, jest jednym z trzech — obok Piotra i Jana — uprzywilejowanych uczniów, dopuszczonych przez Jezusa do udziału w ważnych momentach Jego życia. Razem z Piotrem i Janem był przy Jezusie w chwili agonii w ogrodzie Getsemani oraz w czasie Jego przemienienia. Są to sytuacje bardzo różniące się między sobą: w jednym przypadku Jakub z dwoma innymi apostołami doświadcza chwały Pana, widzi Go, jak rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem, widzi przejawiający się w Jezusie Boski blask. W drugim przypadku staje wobec cierpienia i upokorzenia, widzi na własne oczy, jak Syn Boży się uniża, stając się posłuszny aż do śmierci. Z pewnością to drugie doświadczenie stanowiło dla niego okazję, by dojrzeć w wierze, by skorygować jednostronną, tryumfalistyczną interpretację pierwszego doświadczenia: musiał on dostrzec, że Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski jako tryumfator, w rzeczywistości nie był tylko otaczany czcią i chwałą, ale również doznawał cierpień i słabości. Chwała Chrystusa urzeczywistnia się właśnie na krzyżu, w uczestnictwie w naszych cierpieniach.

To dojrzewanie w wierze zostało doprowadzone do pełni przez Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, tak że Jakub nie wycofał się, gdy nadeszła chwila najwyższego świadectwa. Jak informuje nas Łukasz, na początku lat czterdziestych I w. król Herod Agrypa, wnuk Heroda Wielkiego, «zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana» (Dz 12, 1-2)... Od św. Jakuba możemy się wiele nauczyć: gotowości przyjęcia powołania, które daje nam Pan, nawet gdy domaga się od nas pozostawienia «łodzi», symbolizującej ludzkie bezpieczeństwo; entuzjazmu w pójściu za Nim drogami, które On nam wskazuje, odbiegającymi od naszych iluzorycznych oczekiwań; gotowości świadczenia o Nim z odwagą, a gdy potrzeba, aż do złożenia najwyższej ofiary z życia. Tak więc Jakub Starszy jawi się nam jako wymowny przykład ofiarnego przylgnięcia do Chrystusa. On, który na początku za pośrednictwem swojej matki prosił, by mógł zasiadać ze swoim bratem obok Mistrza w Jego Królestwie, jako pierwszy pił kielich męki, jako pierwszy z apostołów poniósł męczeństwo.
Benedykt XVI, papież od 2005 do 2013
Audiencja generalna z 21.06.06 (© copyright Libreria Editrice Vaticana)
 
Obchodzimy dziś święto Apostoła Jakuba, syna Zebedeusza i brata św. Jana. Pan wybrał go i powołał do grona swoich najbliższych uczniów. Nauczył go, że owocność życia zależy od miłości, z jaką służymy braciom. Św. Jakub przyjął moc Bożego słowa, a wraz z nim przyjął też drogę krzyża. Jezus zapowiedział mu, że będzie pił z Jego kielicha i rzeczywiście, Jakub był pierwszym męczennikiem z grona Apostołów. Służąc Bogu aż po ofiarę z życia, osiągnął wieczną chwałę.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 106

czwartek, 23 lipca 2015

Piątek, 24 lipca 2015 Wspomnienie św. Kingi

Słowa Boże są nam dane z miłości, są źródłem życia wiecznego. Osobą, w której słuchanie Boga wydało liczne owoce, jest patronka dzisiejszego dnia - św. Kinga (1234-1292). Była córką króla Węgier i żoną Bolesława Wstydliwego. Ani bogactwo, ani władza nie oddaliły jej od Boga. Dla ludu była jak matka, a po śmierci męża, wraz z którym ślubowała wcześniej czystość, wstąpiła do klasztoru klarysek, poddając się we wszystkim surowej zakonnej regule. Owoce jej świętego życia trwają do dziś.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 102-103

środa, 22 lipca 2015

Czwartek, 23 lipca 2015 Święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy

Obchodzimy dzisiaj święto patronki Europy, św. Brygidy Szwedzkiej (1303-1373), która była żoną, matką ośmiorga dzieci, a po śmierci męża poświęciła się Bogu i założyła nowe zgromadzenie zakonne. Potrafiła łączyć głęboką, mistyczną relację z Panem z zaangażowaniem w sprawy publiczne. Św. Brygida zrealizowała ideał życia wiarą w Tego, który nas umiłował i samego siebie za nas wydał. Jest ona dla nas przykładem osoby wiernie trwającej w miłości Boga.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 99

wtorek, 21 lipca 2015

Środa, 22 lipca 2015 Wspomnienie św. Marii Magdaleny

Święta Maria Magdalena była kobietą, która całym sercem ukochała Jezusa, a po Jego śmierci przeżywała głęboki ból. Dlatego Jezus właśnie jej się objawił i uczynił ją pierwszym świadkiem swego zmartwychwstania. To ona głosiła Apostołom Dobrą Nowinę, zanim zanieśli ją na krańce świata. Postać Marii Magdaleny stawia nam pytanie czy umiemy kochać i całym sercem pragnąć obecności Boga, czy umiemy żyć dla Niego. Prośmy dzisiejszą patronkę o wstawiennictwo, aby także dla nas Jezus stał się jedyną miłością i sensem naszego życia.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 95

niedziela, 12 lipca 2015

Poniedziałek, 13 lipca 2015 Wspomnienie św. Andrzeja Świerada i Benedykta

Jezus nie zapewnia nam spokojnego i beztroskiego życia, nie zaciera różnicy między dobrem a złem. Wręcz przeciwnie, ukazał nam, że każdy człowiek musi jednoznacznie wybrać, czy pójdzie za Nim, czy nie. A pójście za Jezusem to także wzięcie swojego krzyża, to zgoda na cierpienie, które jest nieodłączną częścią życia. Uczą nas tego patroni dzisiejszego dnia, święci Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy żyjący na przełomie X i XI wieku. Stawiając miłość do Boga ponad radości tego świata, dają nam przykład radykalnego wyboru Jezusa. Andrzej Świerad był benedyktynem; osiadł w pustelni w Tropiu nad Dunajcem, opodal Czchowa. Benedykt zaś był jego uczniem i wieloletnim towarzyszem. Obaj zostali kanonizowani już w 1083 roku, jako jedni z pierwszych Polaków.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 57

piątek, 10 lipca 2015

Sobota, 11 lipca 2015 Święto św. Benedykta opata

Aby zyskać prawdziwą mądrość, trzeba wytrwale szukać woli Bożej, a poznawszy ją, być gotowym za nią iść. Św. Benedykt (ok. 480-547), patron Europy, umiał opuścić wszystko, by iść za Jezusem. Lata modlitwy i doświadczeń zaowocowały mądrością, dzięki której ułożył regułę życia, będącą podstawą wielu późniejszych zakonów. Módlmy się za jego wstawiennictwem, abyśmy żyli roztropnie, nie trwoniąc czasu na rzeczy bezwartościowe i pamiętając o celu naszego życia, jakim jest wieczność w domu Pana.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2015, s. 49

niedziela, 5 lipca 2015

Poniedziałek, 6 lipca 2015 Wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy

"Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię". To światło jest naszym skarbem, skarbem, którym powinniśmy się dzielić. Dobrze to rozumiała patronka dzisiejszego dnia, bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), która poświęciła wszystkie swoje zdolności służbie misjom w Afryce. Wydawała czasopismo "Echo z Afryki" i prowadziła korespondencję z misjonarzami. Jej skromne dzieło zaczęło się tak rozrastać, że znalazła współpracowników i założyła Sodalicję św. Piotra Klawera. Bł. Maria Teresa Ledóchowska pokazuje nam miłość przenikniętą głębokim zaufaniem Jezusowi i wyrażającą się w konkretnych czynach.

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2015, s. 29

czwartek, 2 lipca 2015

Piątek, 3 lipca 2015 Święto św. Tomasza Apostoła

Jak św. Tomasz Apostoł, patron dzisiejszego dnia, potrzebujemy umocnienia wiary, potrzebujemy znaków Bożej obecności w naszym życiu. Słowo Boże ukazuje nam, że to wspólnota Kościoła jest miejscem, gdzie możemy najpełniej doświadczać Jezusa, gdzie możemy Go widzieć oczami wiary. Obyśmy umieli dzisiaj dostrzec Jego obecność i jak Tomasz Apostoł wyznać: "Pan mój i Bóg mój".

Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 15